گریه های طولانی امام سجاد(ع) برای امام حسین(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

گریه های طولانی امام سجاد(ع) برای امام حسین(ع)ولقد بکی علی أبیه الحسین (ع) عشرین سنه ، وما وضع بین یدیه طعام إلّا بکی، حتّی قال له مولی له: یابن رسول اللَّه(ص) أما آن لحزنک أن ینقضی [ ولبکائک أن یقلّ؟ ] . امام سجاد(ع) مدّت بیست سال بر پدر بزرگوارش امام حسین(ع) گریست ، غذائی در مقابل امام سجاد(ع) نگذاشتند مگر اینکه گریه کرد ، به حدی که یکی از غلامانش عرض کرد : آیا وقت آن نرسیده که غصه و اندوه شما به پایان رسد؟ و گریه شما کم شود ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : ویحک ، إنّ یعقوب النبیّ کان له اثنی عشر ولداً فغیّب اللَّه عنه واحداً منهم فابیضّت عیناه من کثره بکائه علیه، وشاب رأسه من الحزن وَاحْدَوْدَبَ ظهره من الغمّ ، وکان یعلم أنّ إبنه حیّ فی الدّنیا، وأنا نظرت إلی أبی وأخی وعمّی وسبعه عشر من أهل بیتی مقتولین حولی فکیف ینقضی حزنی . وای بر تو ، یعقوبِ پیامبر  ، دوازده پسر داشت ، خداوند یکی از آنها را از نظر او پنهان نمود ، آن قدر بر او گریست که چشمانش از زیادی گریه نابینا شد ، و موهای سرش از اندوه و غم سفید شد ، و پشت او از غصه خمید ، در حالی که می دانست پسرش زنده است و زندگی می کند ، ولی من با چشمان خودم پدر و برادر و عمو و هفده نفر از اهل بیتم را در حالی که به شهادت رسیده بودند (و بدنهای آنها غرق در خون روی زمین مانده بود) دیدم ، پس چگونه غصه و اندوه من برطرف شود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 509)
امام سجاد و امام حسین،امام حسین و امام سجاد،گریه های امام سجاد،گریه های طولانی امام سجاد،گریه امام سجاد برای امام حسین،گریه های امام سجاد برای امام حسین،گریه های طولانی امام سجاد برای امام حسین،امام سجاد در عزای امام حسین،عزاداری امام حسین(ع) توسط امام سجاد(ع)