امام سجاد(ع) فرمودند : قبل از طلوع خورشید نخواب

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام سجاد(ع) فرمودند : قبل از طلوع خورشید نخواب


ابو حمزه ثمالی می گوید: نزد امام سجاد(ع) بودم و گنجشکان بر روی دیوار مقابل امام سجاد(ع) فریاد می کردند .امام سجاد(ع) فرمودند : ای ابوحمزه ، آیا می دانی اینها چه می گویند ؟ عرض کرد : نه . امام سجاد(ع) فرمودند : می گویند برای آنها وقتی مقرّر شده که در آن وقت روزی خود را درخواست می کنند . یا أبا حمزه ؛ لاتنامنّ قبل طلوع الشمس، فإنّی أکرهها لک ، إنّ اللَّه یقسّم فی ذلک الوقت أرزاق العباد ، وعلی أیدینا یجریها . ای ابوحمزه ، قبل از طلوع خورشید نخواب ،  که آن خواب را برای تو نمی پسندم ، همانا خداوند تبارک و تعالی در آن هنگام روزی بندگان را تقسیم می کند ، و آن را به دست ما اجرا می کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 498)
طلوع خورشید،خواب در قبل از طلوع خورشید،قبل از طلوع خورشید نخواب،بین الطلوعین،بیداری بین الطلوعین،بیدار ماندن در بین الطلوعین،نخوابیدن در بین الطلوعین،فضایل بین الطلوعین،امام سجاد فرمود که قبل از طلوع خورشید نخواب،فضیلت قبل از طلوع خورشید،فضیلت نخوابیدن قبل از طلوع خورشید