ماجرای امام سجاد(ع) و حجرالاسود

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماجرای امام سجاد(ع) و حجرالاسود


حجّاج بن یوسف خانه کعبه را به خاطر جنگ با عبداللَّه بن زبیر خراب کرد ، سپس آن را بنا نهاد ، وقتی خانه تعمیر شد و خواستند حجرالأسود را به جای خود نصب کنند ، هر عالمی از میان علماء ، یا هر قاضی از میان قضات ، و یا هر زاهدی از میان زهدپیشه گان آن را نصب می کرد ، حَجَر در جای خود ثابت نمی ماند ، لرزه و اضطراب داشت ، تا آنکه امام علیّ بن الحسین السجاد(ع) تشریف آوردند و آن را از دست آن ها گرفت ، نام خدا را بر زبان جاری ساخت و آن را نصب کرد ، حجرالأسود در جای خود آرام گرفت و مردم صدا را به تکبیر بلند کردند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 492)
حجرالاسود،امام سجاد و حجرالاسود،حجرالاسود و امام سجاد،ماجرای امام سجاد و حجرالاسود،ماجرای حجرالاسود،ماجرای حجرالاسود و امام سجاد،امام زین العابدین و حجرالاسود،حجرالاسود و امام زین العابدین(ع)،در مورد حجرالاسود،پیرامون حجرالاسود