امام سجاد(ع) و حضور قلب در نماز

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام سجاد(ع) و حضور قلب در نماز


امام باقر(ع) فرمودند : کان سجاد(ع) یصلّی فی الیوم واللیله ألف رکعه کما کان یفعل أمیرالمؤمنین (ع) . امام سجاد(ع) همانند جدش امیرالمؤمنین علی(ع) در هر شبانه روز (هزار رکعت) نماز می خواند . امام سجاد(ع) پانصد درخت خرما داشت ، در کنار هر کدام از آنها دو رکعت نماز می خواند . و هنگامی که امام سجاد(ع) به نماز می ایستاد رنگ مبارکش تغییر می کرد ، و ایستادن امام سجاد(ع) در نماز مانند ایستادن یک بنده ذلیل در مقابل پادشاهی بلندمرتبه بود ، همه اعضاء بدن امام سجاد(ع) از ترس الهی می لرزید ، و مانند شخص وداع کننده نماز می خواند که گویا آخرین نماز او است و بعد از آن برایش نماز خواندن ممکن نیست . روزی در حال نماز رداء از شانه مبارکش افتاد ، و تا آخر نماز آن را درست نکرد ، و وقتی یکی از اصحاب از علّت بی توجّهی او به رداء سوال کرد ، فرمودند : وای بر تو ، آیا می دانی در حضور چه کسی ایستاده بودم ؟ بنده از نمازش جز آن مقداری که در آن حضور قلب دارد قبول نمی شود . او عرض کرد : بنابراین ، ما هلاک شده ایم . امام سجاد(ع) فرمودند : کلّا إنّ اللَّه متمّم ذلک بالنوافل . هرگز چنین نیست بلکه خداوند نقائص و کاستی های آن را با نوافل جبران می کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 506)
حضور قلب،حضور در نماز،حضور قلب در نماز،امام سجاد و حضور قلب در نماز،حضور قلب در نماز امام سجاد،راه حضور قلب،روش حضور قلب،راه حضور قلب در نماز،روش حضور قلب در نماز،چگونه حضور قلب داشته باشیم؟،چگونه حضور قلب در نماز داشته باشیم؟،امام سجاد و نماز،نماز و امام سجاد،نماز امام سجاد،عبادت امام سجاد،عبادات امام سجاد(ع)