اميرالمومنين علي (ع) در آينه جنگ بني قريظه و بني المصطلق

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اميرالمومنين على (ع ) در آينه جنگ بنى قُرَيظه و بنى الْمُصْطَلَق

بـعـد از جـنـگ احزاب ، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم به سركوبى يهود بـنـى قـريـظـه ، اين دشمنان داخلى و فرصت طلب نمود، همان توطئه گرانى كه در جنگ احـزاب ، بـه دشـمنان كمك كردند و پيمان خود را با مسلمين شكستند، اميرمؤ منان على (عليه السلام ) همراه سى نفر به سوى آنان رفت . آنان به قلعه هاى خود رفته بودند.
سـرانـجـام عـلى (عـليـه السلام ) بر آنان پيروز شد، رعب و وحشت عجيبى از شجاعت على ( عـليـه السـلام ) بـر دلهـاى آنان افكنده شد و جمعى از آنان به دست على (عليه السلام ) كـشـتـه شـدنـد و بـقـيـّه بـى سـامـان و در بـه در گـشـتـنـد. (ايـن واقـعـه در سال پنجم هجرت رخ داد).
و اين امتياز نيز همچون امتيازات گذشته ، نشانگر موقعيّت مخصوص  على (عليه السلام ) و نقش اساسى سركوبى دشمنان كينه توز اسلام است كه هيچيك از مسلمين ديگر داراى چنين موقعيتى نبودند.
* * *
سـال شـشـم هـجـرت فـرا رسـيد، به مدينه خبر رسيد كه ((حارث بن ابى ضرار)) رئيس قـبيله بنى المصطلق در صدد جمع كردن اسلحه و سرباز براى شورش و حمله به مدينه است پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم گرفت تا آنان را در سرزمين خودشان سركوب كند.
آزمايش بزرگى كه در اين جنگ ، دامنگير اميرمؤ منان على (عليه السلام ) شد نزد دانشمندان و تـاريـخ نويسان ، مشهور است و پيروزى مسلمين در آن جنگ به دست على ( عليه السلام ) انـجـام گـرفت پس  از آنكه جمعى از فرزندان عبدالمطلب در اين جنگ دچار مصايبى شدند. امام على (عليه السلام ) دو مرد از بنى مصطلق را (كه از سران آن قوم بودند) يعنى مالك و پـسـرش را كشت ، و بسيارى از آنان اسير سپاه اسلام شدند، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آن اسيران را به عنوان ((برده )) بين مسلمانان تقسيم نمود.
يـكـى از اسـيـران ((جويريه )) دختر حارث بن ابى ضرار (رئيس قبيله ) بود، اميرمؤ منان عـلى (عـليـه السلام ) او را اسير كرد و به حضور پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) او را همسر خود گرداند.
سایت جامع سربازان اسلام
کلمات کلیدی : جنگ بنی قریظه،بنی قریظه،جنگ بنی المصطلق،بنی المصطلق،جنگ در اسلام،اسلام و جنگ،جنگ اسلامی،جنگ های مسلمانان،پرچم علی،تا کفر و شرک هست مبارزه هست،شمشیر علی،ذوالفقار،ذوالفقار علی،تیغ ذوالفقار
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام