اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام محمد باقر(ع) : اگر برای علم و دانشم ، حاملینی می یافتم

امام محمد باقر(ع) : اگر برای علم و دانشم ، حاملینی می یافتمامام محمد باقر(ع) فرمودند : لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عزوجل حمله لنشرت التوحید والإسلام والدین والشرائع من الصمد، وکیف لی ولم یجد جدی أمیرالمؤمنین(ع) حمله لعلمه . اگر برای علم و دانشی که خداوند به من عنایت فرموده حاملینی می یافتم ، (یعنی کسانی بودند که ظرفیت پذیرش و تحمل قبول آن را داشتند) هر آینه توحید و اسلام و دین و آئین را از کلمه (صمد) انتشار می دادم ، و چگونه برای من ممکن است و حال آنکه جدم امیرالمؤمنین علی(ع) چنین اشخاصی را نیافت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 514)
امام باقر،امام محمد باقر،علم و دانش،حامل،حاملینی،حمل علم،حاملین علم،اگر می یافتم،اگر حاملینی می یافتم،برای علم و دانش،برای علم و دانشم،علوم و دانش،علم امام باقر،علوم امام باقر،دانش امام باقر،علم و دانش امام باقر،علم امام محمد باقر،دانش امام محمد باقر،علم و دانش امام محمد باقر(ع)