اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام محمد باقر(ع) و حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع)

امام محمد باقر(ع) و حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع)امام محمد باقر(ع) فرمودند : لقد سأل موسی العالم مسأله لم یکن عنده جوابها ، ولقد سأل العالم موسی(ع) مسأله لم یکن عنده جوابها ، ولو کنت بینهما لأخبرت کل واحد منهما بجواب مسألته ، ولسألتهما عن مسأله لایکون عندهما جوابها . حضرت موسی (ع) از حضرت خضر(ع) سؤالی پرسید که او پاسخ آن را نمی دانست ، و حضرت خضر(ع) هم از حضرت موسی(ع) سؤالی پرسید که او پاسخ آن را نمی دانست ، اگر من در آنجا بودم پاسخ سؤال هر کدام از آن دو را می گفتم و از آنان سؤالی می پرسیدم که هیچ کدام جوابش را نمی دانستند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 580)
امام محمد باقر،حضرت موسی،حضرت خضر،حضرت موسی و حضرت خضر،حضرت خضر و حضرت موسی،امام باقر و حضرت موسی،امام باقر و حضرت خضر،امام باقر و حضرت موسی و حضرت خضر،موسی و خضر،خضر و موسی،خضر نبی،حضرت خضر نبی(ع)