امام صادق(ع) و تفسیر آیه 11 و 13 سوره بلد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام صادق(ع) و تفسیر آیه 11 و 13 سوره بلدابان می گوید که: از امام صادق(ع) سوال کردم درباره آیه شریفه «فَلَا اقْتَحَمَ العَقَبَه»(سوره بلد ، آیه 11) «پس وارد عقبه نشد» ، امام صادق(ع) فرمودند : ای ابان ، آیا درباره آن از کسی مطلبی شنیده ای ؟ عرض کردم : نه ، امام صادق(ع) فرمودند : ما مراد از عقبه هستیم . سپس امام صادق(ع)فرمودند : ای ابان ، آیا درباره آن کلامی و توضیحی ذکر کنم که از دنیا و آنچه در آن است برای تو بهتر و با ارزش تر است ؟ عرض کردم : بفرمائید . امام جعفر صادق(ع) فرمودند : «فَکُّ رَقَبَه»(سوره بلد ، آیه13) ، «آزاد کردن بنده است» . الناس ممالیک النار کلّهم ، غیرک وغیر أصحابک ففکّکم اللَّه منها. مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخند غیر از تو و دوستان تو که خدا شما را از آن رهانیده و آزاد کرده است . عرض کردم : به چه چیزی ما را از آتش آزاد کرده ؟ امام صادق(ع) فرمودند : بولایتکم امیرالمومنین علیّ بن أبی طالب(ع) [ وبنا فکّ اللَّه رقابکم من النار] . به ولایت و محبّتی که نسبت به امیرالمومنین علی(ع) دارید و به واسطه ما خداوند شما را از آتش آزاد نموده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 556)
آیه 11،آیه 13،بلد،سوره بلد،آیه 11 و 13،تفسیر آیه 11،تفسیر آیه 13،تفسیر آیه 11 بلد،تفسیر آیه 13 بلد،تفسیر آیه 11 سوره بلد،تفسیر آیه 13 سوره بلد،تفسیر آیه 11 و 13 سوره بلد،امام صادق و سوره بلد،سوره بلد و امام صادق(ع)