جواب امام رضا(ع) به سوالات فرقه واقفیه

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

جواب امام رضا(ع) به سوالات فرقه واقفیهمردی از فرقه واقفیّه ، مسائل مشکلی را در طوماری جمع آوری کرد و با خود گفت : اگر حضرت رضا(ع) معانی اینها را بفهمد ، امام و پیشوا و فرمانروا است ، پس همینکه درب خانه حضرت رضا(ع) رسید ، ایستاده بود که قدری مجلس خلوت شود ناگهان خادم در حالیکه در دست ورقه ای داشت که در آن جواب مسائل او به خطّ امام رضا(ع) بود نزدش آمد و گفت : آن طومار کجاست؟ او طومار را بیرون آورد .خادم به او گفت : ولیّ خدا امام رضا(ع) می فرمایند : این جواب همه مسائلی است که در این طومار است . مرد واقفی آن جواب ها را گرفت و رفت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 612)
جواب امام رضا،واقفیه،فرقه واقفیه،سوالات واقفیه،سوالات فرقه واقفیه،جواب امام رضا به واقفیه،جواب امام رضا به فرقه واقفیه،جواب امام رضا به سوالات فرقه واقفیه،امام رضا و واقفیه،واقفیه و امام رضا،امام رضا و فرقه واقفیه،فرقه واقفیه و امام رضا(ع)