کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

جواز ترک غسل براى زيارت امام حسين(ع)‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

جواز ترک غسل براى زيارت امام حسين(ع)‏1) عيص بن القاسم البجلي می گوید که : به محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم : بر كسى كه زيارت امام حسین(ع) می رود ، غسل واجب است؟ امام صادق(ع) فرمودند: خير.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 616)

.............

2) ابى اليسع می گوید که : شخصى از امام صادق(ع) سؤال كرد و من نيز می شنيدم ، وى پرسيد: زائر وقتى به زيارت قبر امام حسين(ع) میرود بايد غسل كند؟ امام صادق(ع) فرمودند: خير.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 617)

.............

3) امام صادق(ع) فرمودند : وقتى نزديك آن حضرت (امام حسين(ع)) شدى ، اگر به آب دست يافتى و خواستى غسل كن ، و الا وضوء بگير و سپس به زيارت حضرتش برو.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 619)

.............

4) راوی می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: بسا به زيارت قبر امام حسین(ع) می رويم و به جهت سرما يا غير آن غسل زيارت بر ما مشكل می باشد ، چه كنيم؟ امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه در فرات غسل كرده و امام حسين(ع) را زيارت نمايد برايش به اندازه ای فضيلت منظور می شود كه قابل احصاء و شمارش نيست و زمانى كه برگردد به آنجائى كه غسل كرده و اين بار وضوء گرفته و حضرت را زيارت كند همان ثواب و فضيلت براى او نوشته می شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 621)
ترك غسل،جواز ترك،جواز ترك غسل،زيارت امام حسين،غسل زیارت،غسل زیارت امام حسین،غسل براى زيارت امام حسين،ترك غسل براى زيارت امام حسين،جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين سلام الله علیه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام