اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

جمله ای که امام صادق(ع) از آن ناراحت شدند

جمله ای که امام صادق(ع) از آن ناراحت شدند


یونس به امام جعفر صادق(ع) عرض کرد که : ولایت شما و شناخت حقّ شما که خداوند به من مرحمت فرموده ، از تمام دنیا نزد من محبوبتر است . یونس می گوید : وقتی چنین گفتم ، آثار خشم و غضب بر چهره مبارک امام صادق(ع) ظاهر شد ، سپس امام صادق(ع) فرمودند : یا یونس قستنا بغیر قیاس ، ما الدنیا وما فیها ، هل هی إلّا سدّ فوره ، أو ستر عوره؟ وأنت لک بمحبّتنا الحیاه الدائمه . ما را به چیزی که نباید قیاس کنی مقایسه کردی ، ولایت ما را با دنیا قیاس کردی ، مگر دنیا و آنچه در آن است چیست ؟ آیا چیزی جز سیر کردن شکم یا پوشاندن عورت است ؟ امّا ولایت و محبّت ما سرچشمه حیات ابدی و سعادت همیشگی است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 565)

(تحف العقول: 379، بحار الأنوار : 265/78 ح 177)

..................................

در همین موضوع ، رسول الله(ص) فرمودند :  ما الدنیا فی الآخره إلّا مثل ما یجعل أحدکم إصبعه فی الیمّ، فلینظر بم یرجع . دنیا نسبت به آخرت همانند آن است که کسی انگشت خود را در میان دریا قرار دهد ، چه مقدار از آب دریا بدست آورده و این مقدار با تمام آب دریا چه نسبتی خواهد داشت ؟

(روضه الواعظین: 440، بحار الأنوار : 119/73، تنبیه الخواطر: 150/1)
جمله ای از امام صادق،ناراحت شدن،ناراحتی امام،ناراحتی امام صادق،ناراحتی امام جعفر صادق،ناراحتی امام ششم،امام صادق ناراحت شدند،امام صادق از آن ناراحت شدند،جمله ای که امام صادق از آن ناراحت شدند