کسی که در 3 روز ، کل قرآن را حفظ کرد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

کسی که در 3 روز ، کل قرآن را حفظ کردابو منذر ، هشام بن محمّد بن سائب (نسب شناس ، دانشمند مشهور به فضل و دانش و آشنا به تاریخ از مذهب امامیّه) می گوید : به بیماری سختی مبتلا شدم ، تا جایی که دانش خود را فراموش نمودم ، به محضر امام جعفر صادق(ع) شرفیاب شدم ، امام صادق(ع) با کاسه ای مرا سیراب نمود که در آن علم و دانش نهاده بود و دانش من باز گشت . ابو منذر کسی بود که در هنگام حضورش در محضر امام صادق(ع) ، حضرت او را در کنار خود جای می داد و مورد احترام حضرتش بود .

سمعانی و دیگران در مورد نیروی حافظه ابو منذر می گویند : او قرآن را در مدّت سه روز حفظ نمود .

البته باید گفت که : هیچ تازگی ندارد ، چرا که ، کسی که امام صادق(ع) او را از کاسه علم سیراب کند او قرآن را در کمتر سه روز نیز حفظ کند .

از ابو منذر ، حدود (100 جلد)  کتاب به یادگار مانده ، و او از نسب شناسان و از بهترین دانشمندان بود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - صفحه 596)
قرآن،حفظ قرآن،حافظ قرآن،حفظ کل قرآن،حفظ سریع قرآن،حفظ قرآن در سه روز،حفظ قرآن در چند روز،کل قرآن را حفظ کرد،حافظ کل،حافظین قرآن،حفظ کردن قرآن،حفظ کردن کل قرآن،حفظ همه قرآن،حافظ همه قرآن،ابو منذر،ابو منذر حافظ قرآن،هشام بن محمّد بن سائب