اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کسی که نماز را سبک شمارد ، به شفاعت ما نمی رسد
امام صادق(ع) : کسی که نماز را سبک شمارد ، به شفاعت ما نمی رسد
کسی که نماز را سبک شمارد،امام صادق و نماز،نماز و امام صادق،به شفاعت ما نمی رسد،کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت ما نمی رسد،ارزش نماز،نماز و شفاعت،شفاعت و نماز،ارزش نماز در کلام امام جعفر صادق،امام صادق و ارزش نماز،محرومیت از شفاعت،نماز در کلام امام صادق،نماز در کلام امام جعفر صادق،امام ششم و نماز
کسی که نماز را سبک شمارد ، به شفاعت ما نمی رسد