خواب حاکم خراسان در مشهد الرضا(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

خواب حاکم خراسان در مشهد الرضا(ع)حاکم خراسان (صاحب کتاب المقتفی) می گوید : در مشهد امام رضا(ع) خوابیده بودم ، در عالم خواب دیدم فرشته ای که لباس سبزی پوشیده بود از آسمان فرود آمد ، و بر دیوار قبر شریف آن حضرت دو بیت شعر نوشت که آن را حفظ کردم وآن دو بیت این است: من سرّه أن یری قبراً برؤیته ، یفرّج اللَّه عمّن زاره کربه ، فلیأت ذا القبر إنّ اللَّه أسکنه ، سلاله من رسول اللَّه منتجبه . هر کسی دوست دارد قبری را ببیند که با دیدن آن ، خداوند از زائرش غم و غصّه را برطرف می کند ، باید کنار این قبر مبارک آید که خداوند فرزندی از رسول برگزیده خود را در آن ساکن نموده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 623)
خراسان،حاکم خراسان،مشهد الرضا،مشهد امام رضا،حاکم خراسان در مشهد الرضا،خواب حاکم خراسان،خواب حاکم خراسان در مشهد الرضا،خواب در مشهد،خواب در مشهد الرضا،خواب دیدن در مشهد،خواب دیدن در مشهد الرضا(ع)