اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

خداوند ، جهان را برای آل محمد(ع) مسخر گردانیده است

خداوند ، جهان را برای آل محمد(ع) مسخر گردانیده استاسود بن سعید می گوید که : من در محضر باصفای امام محمد باقر(ع) حضور داشتم ، پیش از آن که من چیزی از ایشان بپرسم ، امام محمد باقر(ع) لب به سخن گشودند و فرمودند : نحن حجه الله ، ونحن باب الله ، ونحن لسان الله ونحن وجه الله ، ونحن عین الله فی خلقه ، ونحن ولاه أمر الله فی عباده . ما حجت خدا هستیم ، ما باب خدا هستیم ، ما زبان خدا هستیم , ما وجه خدا هستیم ، ما چشم خدا در میان مردم هستیم ، و ما فرمانروای امر خدا در میان بندگان او هستیم . آنگاه امام محمد باقر(ع)  فرمودند : به راستی که میان ما و هر بخش از زمین نخ اتصالی همانند نخ بنّاها است ، هرگاه خداوند در مورد سرزمینی به ما مأموریتی دهد ، ما آن نخ را می کشیم و آن سرزمین با همه مناطقش (بازارها و محلات و ....) می آید و فرمان خدا را در مورد آن انجام می دهیم . همان گونه که باد در اختیار حضرت سلیمان(ع) بود ، اینک خداوند آن را برای آل محمد(ع) مسخر گردانیده و در اختیارشان گذاشته است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 569)
آل محمد،جهان برای آل محمد،جهان برای آل محمد است،جهان برای آل محمد مسخر شده،جهان برای آل محمد خلق شده،خداوند و آل محمد،آل محمد و خداوند،محمد و آل محمد،در مورد آل محمد،پیرامون آل محمد،موضوع آل محمد،آل محمد چه کسانی هستند،معرفی آل محمد،آل محمد علیهم السلام