کوری که میدید ، بیناهایی که نمیدیدند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

کوری که میدید ، بیناهایی که نمیدیدندابوبصیر می گوید: در خدمت مولایم امام محمد باقر(ع) وارد مسجد شدم ، مردم در رفت و آمد بودند . امام محمد باقر(ع) به من فرمودند : از مردم بپرس آیا مرا می بینند؟ به هر کسی که برخورد کردم پرسیدم : آیا امام محمد باقر(ع) را دیدی ؟ می گفت: نه ، با این که امام محمد باقر(ع) همانجا ایستاده بود . تا این که ابو هارونِ نابینا وارد شد . امام محمد باقر(ع) فرمودند : از او بپرس . گفتم: آیا امام محمد باقر(ع) را دیدی؟ گفت: مگر او همینجا ایستاده نیست ؟ ، گفتم: از کجا فهمیدی؟ گفت: چگونه ندانم؟ ، در حالی که آن حضرت نوری درخشان است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 573)
کور،نابینا،کوری که میدید،کور و بینا،بیناهایی که نمیدیدند،دیدن کور،کوربینی،کور بینا،چشم کور،چشم های کور،چشم بینا،چشم های بینا،کورهای بینا،کورهایی که میبینند،کورهایی که میدیدند