ماجرای ابراهیم شتربان و علی بن یقطین و امام کاظم(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماجرای ابراهیم شتربان و علی بن یقطین و امام کاظم(ع)ابراهیم شتربان از علی بن یقطین که وزیر دربار بود اجازه ملاقات خواست ، و او اجازه اش نداد ، در همان سال که برای انجام حج سفر کرده بود ، در مدینه از امام کاظم(ع) اجازه ملاقات خواست ، امام کاظم(ع) به او اجازه نداد ، فردای آن روز وقتی علی بن یقطین آن حضرت را دید به ایشان عرض کرد : ای سرور من ، از من چه گناهی سر زده است که مرا از دیدار خود محروم کردید ؟ امام کاظم(ع) فرمودند : حجبتک لأنّک حجبت أخاک إبراهیم الجمّال ، وقد أبی اللَّه أن یشکر سعیک حتّی یغفر لک إبراهیم الجمّال . تو را راه ندادم زیرا برادرت ابراهیم شتربان را راه ندادی ، و خداوند حج تو را قبول نمی کند تا اینکه او تو را ببخشد . علی بن یقطین می گوید که عرض کردم : ای سرور و مولای من ، ابراهیم جمّال در کوفه است و من در مدینه ، و اکنون به او دسترسی ندارم . امام کاظم(ع) فرمودند : هنگامی که شب فرا رسید بدون اینکه کسی از اطرافیان و غلامانت بفهمد کنار بقیع برو ، در آنجا اسبی زین کرده آماده است ، آن را سوار شو ، تو را به مقصد می رساند . علی بن یقطین طبق فرمان امام کاظم(ع) در تاریکی شب کنار بقیع رفت و اسبی را که آماده بود سوار شد ، برای مدّت کوتاهی او را در کنار خانه ابراهیم جمّال بر زمین نهاد ، در را کوبید و گفت : من علی بن یقطین هستم . ابراهیم شتربان از داخل خانه صدا زد : علی بن یقطین درب خانه من چه می کند ؟ علی بن یقطین گفت : فلانی کار بزرگی مرا به اینجا کشانیده است ، اجازه بده وارد شوم ، وقتی به درون خانه رفت به او گفت : ای ابراهیم شتربان ، مولایم امام کاظم(ع) از پذیرفتن من خودداری کرده است تا اینکه تو مرا ببخشی . ابراهیم شتربان گفت : خداوند تو را ببخشد . علی بن یقطین او را قسم داد که پای خود را بر صورت من بگذار ، ابراهیم شتربان حیا کرد و از این کار خودداری نمود ، دوباره او را قسم داد و اصرار کرد . ابراهیم شتربان پایش را بر صورت علی بن یقطین نهاد و او می گفت : خدایا تو شاهد باش ، سپس از خانه او خارج گردید و سوار بر اسب شد و برگشت ، و همان شب او را در مدینه به سرای امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) رسانید ، و چون اجازه ورود طلبید ، امام کاظم(ع) فوراً او را راه دادند و به خدمت پذیرفتند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 592)
علی بن یقطین،شتربان،،ابراهیم شتربان،علی بن یقطین و امام کاظم،ابراهیم شتربان و علی بن یقطین،ابراهیم شتربان و علی بن یقطین و امام کاظم،ماجرای ابراهیم شتربان،ماجرای علی بن یقطین،ماجرای علی بن یقطین و امام کاظم،ماجرای ابراهیم شتربان و علی بن یقطین و امام کاظم(ع)