ماجرای دعای امام سجاد(ع) در حق فرزدقِ شاعر

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماجرای دعای امام سجاد(ع) در حق فرزدقِ شاعرهنگامی که فرزدق ، شاعر توانای عرب ، آن اشعار زیبا را در حضور هشام بن عبدالملک ، در حق امام سجاد(ع) سرود که: هذا الّذی تعرف البطحاء وطأته ، والبیت یعرفه والحلّ والحرم ، والی آخر . این کسی است که سرزمین بطحاء او را می شناسد ، و خانه خدا، حلّ و حرم او را می شناسد .... تا آخر ابیات . هشام از این مدیحه سرایی در خشم شده و فرزدق را زندانی نمود ، فرزدق وقتی زندانش طول کشید ، به امام سجاد(ع) شکوه نمود ، امام سجاد(ع) دعا فرمودند و او آزاد شد . فرزدق گفت : خلیفه اسم مرا از دفترش پاک کرده و سهمیّه مرا از بیت المال قطع نموده است . امام سجاد(ع) هزینه و مخارج چهل ساله اش را به او عطا نموده و آنگاه فرمودند : لو علمت أنّک تحتاج أکثر منه لأعطیتک . اگر می دانستم که بیش از این نیاز داری به تو می بخشیدم . فرزدق پس از چهل سال از دنیا رفت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 554)
فرزدق،فرزدق شاعر،فرزدقِ شاعر،دعای امام سجاد در حق فرزدق،فرزدق و امام سجاد،ماجرای دعای امام سجاد،ماجرای دعای امام سجاد برای فرزدق،فرزدق کیست؟،فرزدق کیست