اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماجرای مسلمان شدن 80نفر یهودی

ماجرای مسلمان شدن 80نفر یهودیماجرای مسلمان شدن 80نفر یهودی توسط چادر حضرت فاطمه زهرا(س)امیرالمومنین علی(ع) چیزی از یک نفر یهودی قرض نمود ، یهودی درمقابل آن ، چیزی را به عنوان رهن درخواست کرد . امیرالمومنین علی(ع) چادر حضرت فاطمه زهرا(س) را (که از پشم بافته شده بود) در گرو قرضش گذاشت . یهودی آن چادر را به خانه خود برده و در میان اتاقی نهاد . هنگامی که شب فرا رسید و تاریکی بر همه جا حاکم شد ، زن یهودی برای کاری وارد آن اتاق شد ، دید نوری آن اتاق را فرا گرفته و روشن نموده است ، فوری نزد شوهرش آمد و او را از این امر آگاه کرد . مرد یهودی که بودنِ چادر حضرت فاطمه زهرا(س) در خانه اش را فراموش کرده بود از این امر در شگفت شد ، به سرعت برخاست و داخل اتاق شد ، ناگهان دید که نور آن چادر همه اتاق را فرا گرفته ، گویی شعاعش از ماه شب چهاردهم فروزان تر بود و از نزدیک می درخشید . یهودی که از این امر در شگفت شد ، محل چادر را بررسی کرد و با دقّت به آنجا نگاه کرد فهمید که نور از همان چادر حضرت فاطمه زهرا(س) می درخشد ، او از اتاق خارج شد و به سرعت متوجّه قوم و خویش خودش شد ، زنش نیز به سوی خویشان خود شتافت ، و آنها را در آن اتاق حاضر کردند ، در آن شب ، تعداد هشتاد نفر از یهودیان در خانه او حاضر شده و این منظره را مشاهده کردند ، و همگی مسلمان شدند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 425)
مسلمان شدن،ماجرای مسلمان شدن،چادر حضرت فاطمه،چادر حضرت زهرا،چادر حضرت فاطمه زهرا،مسلمان شدن توسط چادر حضرت فاطمه،مسلمان شدن توسط چادر حضرت زهرا،مسلمان شدن توسط چادر حضرت فاطمه زهرا،مسلمان شدن یهودی،مسلمان شدن 80نفر یهودی،ماجرای مسلمان شدن یهودی،ماجرای مسلمان شدن توسط حضرت فاطمه زهرا(س)