اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماجرای شخصی که ارواح را احضار می کرد

ماجرای شخصی که ارواح را احضار می کردآیه الله میرزا محمد حسین نائینی می گوید : شخصی بود که ارواح را حاضر می کرد و با کسی که حاضر کردن روحی را از او طلب می کرد شرط می کرد که روح مورد نظر از ارواح انبیاء الهی و ائمه طاهرین(علیهم السلام) و اصحاب برجسته نباشد . روزی شخصی نزد او آمد و خواست که روحی را حاضر کند و روح امام جواد(ع) را که در میان امامان(علیهم السلام) کمترین سن را دارد در نظر گرفت . همین که احضار کننده به مقدمات کارش شروع کرد ، دچار اضطراب و آشفتگی شدیدی شد و خشمناک گردید ، و به آن شخص گفت : ویحک لقد طلبت منّی إحضار روح رجل یتمنّی سلیمان بن داود أن یکتحل بتراب نعله . (وای بر تو ، از من حاضر کردن روح شخصیتی را طلب کرده ای که سلیمان بن داود(ع) خاکِ قدم او را سرمه چشمانش می کند) .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی التقی الجواد(ع) - صفحه 671)
احضار روح،احضار ارواح،احضار ارواح کردن،شخصی که ارواح را احضار می کرد،ماجرای شخصی که ارواح را احضار می کرد،ماجرای احضار روح،ماجرای احضار ارواح،احضار کردن روح،احضار کردن ارواح،روح را حضار کردن،ارواح را احضار کردن،در مورد احضار روح،در مورد احضار ارواح،فردی که ارواح را احضار می کرد