مأمون برای امام رضا(ع) نوشت که مرا پند و اندرز بده

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

مأمون برای امام رضا(ع) نوشت که مرا پند و اندرز بدهمأمون طی نامه ای به امام رضا(ع) نوشت : مرا پند و اندرز بده . امام رضا(ع) در پاسخ وی ، این اشعار را نوشت :

إنک فی دنیا لها مده *** یقبل فیها عمل العام

أما تری الموت محیطاً بها *** یسلب منها أمل الآمل

تعجل الذنب بما تشتهی *** وتأمل التوبه من قابل

والموت یأتی أهله بغته *** ماذاک فعل الحازم العاقل

به راستی که تو در دنیا و سرایی هستی که مدت ماندنت در آن محدود است ، و در همین مدت عمل هر عمل کننده مورد پذیرش است .

آیا نمی بینی که مرگ از هر سو این دنیا را فرا گرفته و آرزوهای آرزومندان را پیوسته سلب می نماید؟

در این دنیا برای رسیدن به امیال نفسانی و شهوات شتاب می نمایی ، در حالی که توبه و بازگشت به سوی خدا را به تأخیر می اندازی .

و مرگ ناگهانی به سوی اهل آن فرا می رسد ، اینگونه نیست عمل شخصی که دوراندیش و عامل می باشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 700)
پند و اندرز،مأمون برای امام رضا،نامه مأمون برای امام رضا،مرا پند و اندرز بده،درخاست از امام رضا،درخاست مامون از امام رضا،درخاست دشمن از امام رضا(ع)،پند و اندرز در روایات،پند و اندرز در احادیث،پند و اندرز دشمن،پند و اندرز دشمنان