منظور از آیه (إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر) چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

منظور از آیه (إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر) چیست؟منظور از آیه (انا انزلناه فی لیله القدر) چیست؟امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه (إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر) (سوره قدر ، آیه1) فرمودند : اللیله فاطمه ، والقدر اللَّه ، فمن عرف فاطمه(س) حقّ معرفتها فقد أدرک لیله القدر ، وإنّما سمّیت فاطمه لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها . مراد از (لیله) فاطمه(س) و مقصود از (قدر) خداوند است ، پس هر که فاطمه زهرا(س) را آن طور که سزاوار است و حقّ معرفت او است بشناسد شب قدر را درک کرده است ، و همانا آن حضرت (فاطمه) نامیده شده است ، زیرا مردم از شناخت او باز داشته شده اند و عاجزند .

و در روایتی نیز دیگر آمده است که : مقصود از (لیله مبارکه) در آیه شریفه (إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه مبارکه)(سوره دخان ، آیه4) ، فاطمه(س) است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 414)
إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر،انا انزلناه فی لیله القدر،آیه إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر،آیه انا انزلناه فی لیله القدر،منظور از إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر،منظور از انا انزلناه فی لیله القدر،منظور از آیه إنّا أنْزَلْناهُ فی لَیْلَه القَدْر،منظور از آیه انا انزلناه فی لیله القدر،آیه اول سوره قدر،منظور از آیه اول سوره قدر،تفسیر آیه اول سوره قدر