اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معرفی امام محمدباقر(ع) در نزدیکی مسجدالحرام مکه

معرفی امام محمدباقر(ع) در نزدیکی مسجدالحرام مکهحبابه والبیه می گوید که : در مکه ، در مسجدالحرام بودم ، هنگام عصر بود ، در آن هنگامی که آفتاب نور طلایی خود را همانند تاجی بر سر مردان ، بر فراز کوه ها گسترانیده بود ، شخصیتی را در ملتزم ( یا میان در کعبه و حجر الاسود ) دیدم ، او کمر خود را با عمامه ای از خز بسته و بر روی خاک ایستاده بود ، دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند کرده و دعا می نمود . وقتی مردم به سوی او روی آورده و از او از مسایل مشکل و پرسش های پیچیده می پرسیدند ، او پیوسته پاسخ می داد تا این که هزار مسأله را پاسخ داد ، آنگاه برخاست و به سوی منزل خود حرکت کرد ، در این هنگام فریادگری با صدای بلند فریاد می زد: ألا ، إن هذا باقر علم الرسل ، وهذا مبین السبل ، هذا خیر من رسخ فی أصلاب أصحاب السفینه ، هذا ابن فاطمه الغراء العذراء الزهراء ، هذا بقیه الله فی أرضه ، هذا ناموس الدهر ، هذا ابن محمد وخدیجه وعلی وفاطمه علیهم السلام هذا منار الدین القائمه . آگاه باشید ، این شخص ، شکافنده علوم پیامبران ، روشن کننده راه ها (راه خدا) ، بهترین فرد از نژاد اصحاب سفینه (نوح(ع)) است . این، فرزند فاطمه غرا، عذرا و زهراست ، این بقیه الله در زمین خداست ، این گنجینه اسرار الهی در روزگار است ، این فرزند محمد مصطفی ، خدیجه کبری ، علی مرتضی و فاطمه زهرا علیهم السلام است ، این شخص استوانه پایدار دین خداست .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 570)
معرفی امام باقر،معرفی امام محمد باقر،مسجدالحرام،مکه،مسجدالحرام مکه،نزدیکی مسجدالحرام،نزدیکی مکه،نزدیکی مسجدالحرام مکه،در نزدیکی مسجدالحرام،در نزدیکی مکه،در نزدیکی مسجدالحرام مکه،امام باقر و مکه،امام باقر در مکه،امام باقر در مسجدالحرام