معرفی مقام ائمه(ع) در کلام امام محمد باقر(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معرفی مقام ائمه(ع) در کلام امام محمد باقر(ع)امام محمد باقر(ع) فرمودند : نحن جنب الله ، ونحن صفوه الله ، ونحن خیره الله ونحن مستودع مواریث الأنبیاء ، ونحن اُمناء الله عزوجل ، ونحن حجج الله ، ونحن حبل الله ونحن رحمه الله علی خلقه . ما جنب خدا هستیم ، ما خالص و برگزیده خدا و اختیار شده او هستیم ، میراث انبیاء نزد ما به ودیعه سپرده شده است ، ما امانتدار الهی و امین او هستیم ، وما ریسمان خداوندی و وسیله ارتباط او با خلق هستیم ، ما رحمت خداوند هستیم که بر بندگانش ارزانی داشته است . ما هستیم که خداوند آفرینش خود را به وجود ما آغاز کرد ، و به وجود ما آن را پایان می دهد ، ما پیشوایان هدایت و چراغهای روشن او در تاریکی ها ، و محل تابش نور هدایت هستیم ، ما پرچم ها و نشانه های برافراشته برای اهل دنیا هستیم ، ما سابقون (اشاره به آیه مبارکه (السابقون السابقون ، اولئک المقربون ) دارد) هستیم و از نظر رتبه و مرتبه و فضیلت ، از همگان پیشی گرفته ایم و ما آخرون(اشاره به آیه مبارکه (وقلیل من الآخرین) دارد) هستیم که از نظر زمانی دیرتر از دیگران آمده ایم . کسی که به دامن ما چنگ زند به ما ملحق می شود و نجات پیدا می کند ، و کسی که از ما عقب افتد و با ما همراهی نکند در دریای غرور و جهالت خود غرق می شود ، ما فرمانده و رهبر مردمان روسفیدیم ، ما حریم پروردگار و در حمایت او هستیم ، ما راه روشن و جاده مستقیم به سوی خداوندیم ، ما از نعمت های خدا بر بندگان و راه آشکار او و کانون شرع نبوی هستیم ، ما جایگاه و محل قرار گرفتن رسالت یعنی حقایق و اسرار رسول خدا(ص) هستیم . ما اصل و اساس دین هستیم ، فرشتگان با ما رفت و آمد دارند ، ما نور افکنیم برای آنها که در طلب نور هستند ، و راه نجاتیم برای آنها که پیروی کنند ، ما مردمان را به بهشت راهنمایی می کنیم ، و ما فرماندهان اسلام و دستاویز محکم و باعث عزت و آبروی آن هستیم ، ما همانند پل ها هستیم که هر که بر آن عبور کند (یعنی از دستورات ما پیروی کند و با ما باشد) می تواند به راه خود ادامه دهد و به مقصد برسد ، و هر کس جا بماند و به راه دیگر رود هلاک می شود ، ما در قله رفیع و اوج عظمت هستیم . ما هستیم که خداوند به واسطه ما رحمت خود را نازل می کند و بارانش را سرازیر می نماید ، و ما هستیم که خداوند به واسطه ما عذاب را از شما برطرف می کند . فمن أبصرنا وعرفنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلینا . کسی که درباره ما آگاهی پیدا کند و ما و حق ما را بشناسد و فرمان ما را اطاعت کند از ما است و سرانجام به سوی ما می آید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 535)
ائمه،مقام ائمه،معرفی ائمه،معرفی مقام ائمه،ائمه معصومین،معرفی ائمه معصومین،معرفی مقام ائمه معصومین،ائمه ما،ائمه ما چه کسانی هستند؟،ائمه در کلام امام،مقام ائمه در کلام امام،معرفی مقام ائمه در کلام امام،ائمه در کلام امام باقر،ائمه در کلام امام محمد باقر(ع)