اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
معجزه ای از امام صادق(ع) و آوردن خوشه ای خرما
معجزه ای از امام صادق(ع) و آوردن خوشه ای خرما

قبیصه بن وائل می گوید : در خدمت امام صادق(ع) بودم که ناگهان بالا رفت و ناپدید گردید ، و پس از مدّتی برگشت و خوشه ای خرمای تازه به همراه داشت و فرمودند : کانت رجلی الیمنی علی کتف جبرئیل، والیسری علی کتف میکائیل حتّی لحقت بالنبیّ(ص) وعلیّ وفاطمه والحسن والحسین وعلیّ وأبی علیهم السلام فحیّونی بهذا لی ولشیعتی . پای راست من بر دوش جبرئیل(ع) و پای چپم بر شانه میکائیل(ع) بود تا آنکه پیغمبر(ص) ،امیرالمومنین علی(ع) ، فاطمه(س) ، حسن(ع) ، حسین(ع) ، علی بن الحسین(ع) و پدرم(ع) را ملاقات کردم ، آنها این خوشه خرما را برای من و شیعیانم هدیه کردند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 560)

(نوادر المعجزات: 139 ح7، دلائل الإمامه: 250 ح7، مدینه المعاجز: 216/5 ح9)
خرما،خوشه خرما،خوشه ای خرما،خوشه ای از خرما،آوردن خوشه،آوردن خوشه خرما،آوردن خوشه ای خرما،معجزه ای از امام صادق،معجزه ای با خرما،امام صادق و خرما،درخت خرما،نخل خرما،درخت نخل خرما،خوشه های خرما،خوشه های نخل خرما،خرما و امام صادق(ع)