معجزه امام صادق(ع) با خورشید

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معجزه امام صادق(ع) با خورشیدابراهیم بن سعد می گوید :  به امام صادق(ع) عرض کردم : أتقدر أن تمسک الشمس بیدک؟ آیا می توانی خورشید را با دست خود نگه داری و متوقّف کنی ؟ امام صادق(ع) فرمودند : لو شئت لحجبتها عنک . اگر بخواهم آن را از تو می پوشانم . عرض کردم : این کار را انجام بده ، آنگاه دیدم امام جعفر صادق(ع) خورشید را کشانید همانطور که یک نفر افسار چهارپائی را می گیرد و می کشاند ، پس سیاه گردید و پوشیده شد ، و این معجزه در مقابل دیدگان همه صورت گرفت و سپس امام جعفر صادق(ع) خورشید را رها کرد و آن را به حال اوّل برگردانید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 560)

(نوادر المعجزات: 138 ح5، دلائل الإمامه: 249 ح5، مدینه المعاجز: 215/5 ح7)
معجزه امام،معجزه امام صادق،معجزه امام جعفر صادق،خورشید،معجزه خورشید،معجزه با خورشید،معجزه امام با خورشید،معجزه امام صادق با خورشید،معجزه امام جعفر صادق با خورشید،خورشید و امام صادق،امام صادق و خورشید