اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معجزه امام صادق(ع) و ماجرای هسته خرما

معجزه امام صادق(ع) و ماجرای هسته خرماابو هارون عبدی می گوید : من در محضر باصفای امام جعفر صادق(ع) حضور داشتم ، شخصی وارد شد و گفت : به چه چیزی فرزندان ابی طالب به ما افتخار می کنند؟ ، راوی گوید: در برابر امام صادق(ع) سینی خرمایی بود ، امام صادق(ع) خرمایی برداشته و هسته آن را درآورد ، آنگاه در زمین کاشت و از آب دهان مبارکش بر آن ریخت ، و همان لحظه رشد کرد و از زمین بیرون آمد ، و فوری رسید و خرما داد ، امام صادق(ع) از آن چند دانه رطب چید و آن را در سینی قرار داد و به آن شخص تعارف فرمود . او خرمایی برداشته و میل کرد و هسته اش را در آورد ، ناگاه دید در هسته خرما نوشته شده : لا إله إلّا اللَّه ، محمّد رسول اللَّه(ص) ، أهل بیت رسول اللَّه(ص) خزّان اللَّه فی أرضه . معبودی جز خدا نیست ، محمّد پیامبر خداست . خاندان پیامبر خدا ، گنجینه داران خدا در روی زمین هستند . آنگاه امام جعفر صادق(ع) رو به آن مرد کرد و فرمودند : آیا شما توانایی انجام چنین کاری را دارید؟، آن مرد گفت: سوگند به خدا ، وقتی خدمت شما آمدم برای من ، در روی زمین کسی دشمن تر از شما نبود ، اما حالا برای من در روی زمین کسی محبوب تر از شما نیست .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 588)

(الثاقب فی المناقب : 126 ح 13)
خرما،هسته خرما،ماجرای خرما،ماجرای هسته خرما،معجزه امام صادق،هسته خرما چیست؟،معجزه امام صادق و هسته خرما،امام صادق و خرما،امام صادق و هسته خرما،خرما و امام صادق،هسته خرما و امام صادق(ع)