اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معجزه ای از امام جعفر صادق(ع)

معجزه ای از امام جعفر صادق(ع)قیس بن خالد می گوید : امام صادق(ع) را دیدم که با دست چپ مناره مسجد پیغمبر(ص) ، و با دست راست دیوارهای قبر را بالا برد ، و آنها را به ابرها و کناره آسمان رسانید ، سپس امام صادق(ع) فرمودند : أنا جعفر ، أنا نهر الأغور ، أنا صاحب الآیات الأقمر ، أنا ابن شبیر و شبّر . من جعفرم ، من رودخانه عمیقم ، من صاحب نشانه های روشنم ، من فرزند حسن و حسینم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 560)

(نوادر المعجزات: 137 ح2، دلائل الإمامه: 248 ح2، عنه مدینه المعاجز: 214/5 ح4)
معجزه ای از امام جعفر صادق،معجزا امام صادق،معجزه اهلبیت،معجزه امام ششم،معجزه امام جعفر صادق،آیا امام معجزه دارد؟،آیا ائمه معجزه دارند؟،آیا اهل بیت معجزه دارند؟،معجزه های ائمه،معجزه های امامان،معجزه هایی از امام صادق(ع)