معجزه ای از امام کاظم(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

معجزه ای از امام کاظم(ع)علی بن یقطین می گوید : هارون الرشید مردی را طلب کرد که امر امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) را باطل کند و آن حضرت را ساکت نماید و در میان مجلس شرمنده سازد .آنگاه مجلسی را تشکیل داد و افسونگری برای او آماده کردند ، سفره که پهن شد ، آن شخص حیله ای بر نان به کار برد ، به طوری که وقتی خادمِ امام کاظم(ع) می خواست نان بردارد ، بالا می پرید ، و هارون الرشید با این عمل اظهار خوشحالی و سرور می کرد و می خندید . امام کاظم(ع) که این صحنه را مشاهده کرد سر بلند کرد و به عکس شیری که بر پرده ای کشیده شده بود اشاره نمود و فرمود : یا أسد اللَّه خذ عدوّ اللَّه. ای شیر خدا ، دشمن خدا را بگیر . به محض صدور این فرمان از سوی امام کاظم(ع) ، آن عکس به شکل شیری بسیار قوی ظاهر گردید و آن مرد افسونگر را درید ، هارون الرشید و ندیمان او غش کردند و با صورت بر زمین افتادند و از وحشت و هراسی که به آنها دست داد عقل از سر آنها پرید ، و چون بعد از مدتی به هوش آمدند ، هارون به امام کاظم(ع) گفت : از تو درخواست می کنم از این عکس درخواست کنی که این مرد را برگرداند . امام کاظم(ع) فرمودند : إن کانت عصا موسی ردّت ما ابتلعته من حبال القوم وعصیّهم ، فإنّ هذه الصوره تردّ ما ابتلعته من هذا الرجل . اگر عصای حضرت موسی(ع) آن ریسمان های ساحران را که بلعید ، برگردانیده بود ، این عکس هم این مردی را که بلعیده برمی گرداند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 587)
معجزه امام کاظم،معجزه ای از امام کاظم،معجزه امام موسی کاظم،معجزه ای از امام موسی کاظم،امام موسی بن جعفر،معجزه امام موسی بن جعفر،معجزه ای از امام موسی بن جعفر،معجزات امام موسی بن جعفر،حضرت موسی بن جعفر،معجزه حضرت موسی بن جعفر،معجزه های حضرت موسی بن جعفر،معجزه ای از حضرت موسی بن جعفر(ع)