نشان دادن باطن افراد با چشم برزخی ، با عنایت امام سجاد(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

نشان دادن باطن افراد با چشم برزخی ، با عنایت امام سجاد(ع)مردی به امام سجاد(ع) عرض کرد : به چه علت ما بر دشمنان خود برتری داریم؟ در حالیکه در میان آنها کسانی هستند که زیباتر از ما هستند ؟ امام سجاد(ع) به او فرمودند : أتحبّ أن تری فضلک علیهم؟ دوست داری برتری خود را بر آنها ببینی ؟ او عرض کرد : بلی ، امام سجاد(ع) دست خود را بر چهره او کشید و فرمودند : نگاه کن . وقتی آن مرد نگاه کرد ، پریشان و مضطرب شد و عرض کرد : فدای شما شوم مرا به حالت اوّل برگردان ، من در این مسجد جز خرس و میمون و سگ نمی بینم . امام سجاد(ع) دوباره دست مبارک خود را بر چهره او کشید ، و او به حالت اوّل برگشت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 497)
چشم برزخی،باطن افراد،نشان دادن باطن افراد،نشان دادن باطن افراد با چشم برزخی،چشم برزخی چیست،چشم برزخی چیست؟،عنایت امام سجاد(ع)،استفاده از چشم برزخی،چشم برزخی چگونه است؟،چشم برزخی امام،چشم برزخی معصومین