نسخه امام رضا(ع) برای درمان شخصی که دهانش زخم و زبانش از کار افتاده

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

نسخه امام رضا(ع) برای درمان شخصی که دهانش زخم و زبانش از کار افتادهنسخه امام رضا(ع) برای درمان شخصی که دهانش زخمی شده و زبانش از کار افتادهابو احمد عبدالله بن عبد الرحمان معروف به (صفوانی) می گوید : (در آن ایامی که امام رضا(ع) را از مدینه به سوی مرو حرکت می دادند) کاروانی از سمت خراسان به سوی کرمان در حرکت بود ، دزدها راه را بر آنان گرفته و یکی از آنان را که گمان می کردند ثروت زیادی دارد دستگیر نمودند ، دزدان او را آزار داده و مدتی در میان برف نگه داشته و دهانش را از برف پر کردند ، به همین جهت ، دهانش زخمی گشته و زبانش از کار افتاد و دیگر قادر به سخن گفتن نبود . (یکی از زنان دزد ها به او ترحم نموده او را آزاد کرد و او فرار کرد) و به طرف خراسان به راه افتاد . در این میان ، خبردار شد که امام رضا(ع) در نیشابور است ، تصمیم گرفت به طرف خراسان برود ، شبی در خواب دید ، گویا هاتفی به او می گوید : فرزند رسول خدا(ص) در خراسان است ، نزد او برو و درد خود را به او بگو تا دوایی به تو بیاموزد و بهبود یابی . گوید: من در عالم خواب به طرف خراسان رفته و به خدمت با سعادت امام رضا(ع) رسیدم و از گرفتاری خود به حضرتش شکوه کرده و بیماری خود را مطرح نمودم . امام رضا(ع) به من فرمودند : خذ من الکمون والشعیر والملح ودقه ، وخذ منه فی فمک مرتین أو ثلاثاً تعافی . مقداری زیره را با مقداری جو و نمک مخلوط کن و بکوب و مقداری از آن را دو یا سه مرتبه در دهان بگیر ، خوب خواهی شد . من از خواب بیدار شدم ، به آن چه در خواب دیده بودم توجهی نکردم و به راه خود ادامه دادم تا این که به دروازه نیشابور رسیدم ، سراغ حضرت را گرفتم . گفتند : امام رضا(ع) از نیشابور خارج شده و همینک در (رباط سعد) است . به دلم افتاد که در آنجا به خدمت حضرتش رسیده و مطلب خود را عرض نمایم ، به همین جهت ، به طرف (رباط سعد) به راه افتاده و وارد آنجا شدم . وقتی خدمت آقا شرفیاب شدم ، عرض کردم: ای فرزند رسول خدا(ص) ، قصه من چنین و چنان است ، اینک دهانم زخم شده و زبانم از کار افتاده و مشکل حرف می زنم ، تقاضا دارم دوایی به من بیاموزید تا بهبود یابم . امام رضا(ع) فرمودند : مگر به تو دوا را نیاموختم ، برو هر چه در خواب گفتم انجام بده . من گفتم: ای فرزند رسول خدا(ص) ، اگر امکان دارد لطفاً دو مرتبه برای من تکرار بفرمایید . امام رضا(ع) فرمودند : مقداری زیره را با مقداری جو و نمک مخلوط کن و بکوب و دو یا سه مرتبه در دهانت بگیر ، خوب خواهی شد . می گوید: طبق فرمایش امام رضا(ع) عمل نمودم و خداوند مرا شفا داد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 680)
نسخه امام رضا،نسخه دادن امام رضا،نسخه امام رضا برای درمان،نسخه دادن امام رضا برای درمان،دهان زخمی،درمان دهان زخمی،زبانش از کار افتاد،درمان زبان از کار افتاده،نسخه های امام رضا،نسخه های امام رضا جهت درمان،نسخه های امام رضا جهت درمان بیمار