کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

اوضاع كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اوضاع كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند1) امام باقر(ع) فرمودند : هر كسی از شيعيان ما كه به زيارت قبر امام حسين(ع) نرود ، ايمان و دينش ناقص بوده و اگر داخل بهشت شود در مقامى پائين تر از مؤمنين باشد .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه632)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه به زيارت قبر امام حسين(ع) نرود ، و گمانش اين باشد كه از شيعيان ما است و با اين حال فوت كند ، او شيعه ما نيست ، و اگر از اهل بهشت هم باشد ، ميهمان بهشتيان محسوب می شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه633)

..............

3) امام باقر(ع) فرمودند : كسى كه میخواهد بداند آيا اهل بهشت هست يا نه ، پس حب و دوستى ما را بر دلش عرضه كند ، اگر دلش آن را پذيرفت ، پس او مؤمن است ، و كسى كه محب و دوست دار ما است ، بايد در زيارت امام حسين(ع) راغب باشد ، بنابراين شخصى كه زائر امام حسين(ع) باشد ، ما او را محب خود میدانيم و از اهل بهشت خواهد بود و كسى كه زوار امام حسین(ع) نباشد ناقص الايمان است .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه634)

..............

4) هارون ابن خارجه می گوید که : از امام صادق(ع) راجع به كسى كه بدون علت زيارت امام حسین(ع) را ترك میكند سؤال كردم؟ امام صادق(ع) فرمودند: چنين كسى از اهل جهنم می باشد .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه635)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : اگر يكى از شما هزار مرتبه به حج رود ، ولى به زيارت قبر امام حسین(ع) نرود ، مسلّما حقّى از حقوق خداوند تعالى را ترك كرده ، و قيامت از آن مورد سؤال و باز خواست واقع میشود، سپس امام صادق(ع) فرمودند: حق امام حسين(ع) بر هر مسلمانى واجب و لازم است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه635)
اوضاع كسانى كه،ترك می كنند،ترک زیارت کربلا،ترک زیارت امام،ترک زیارت امام حسین،زیارت نرفت،زیارت نرفته ها،زیارت کربلا،زیارت نرفته های کربلا،زائر اولی،زائر اولی ها،رزق زیارت،زیارت حرم امام حسین در کربلا
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام