اوصاف امام باقر(ع) از زبان امام سجاد(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اوصاف امام باقر(ع) از زبان امام سجاد(ع)پدرش امام سجاد(ع) درباره اوصاف امام محمد باقر(ع) فرمودند : إنه الإمام وأبو الأئمه، معدن الحلم، وموضع العلم یبقره بقراً، والله لهو أشبه الناس برسول الله(ص) . او امام و پدر امامان است ، معدن بردباری و جایگاه علم و دانش است ، همانند دریائی که آب در آن موج می زند علم و دانش در سینه اش موج می زند ، و او آن را می شکافد و نشر می دهد ، به خدا قسم او شبیه ترین مردم به رسول خدا(ص) است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 513)

اوصاف امام باقر،اوصاف امام محمد باقر،اوصاف امام پنجم،اوصاف امام باقرالعلوم،اوصاف امام محمد بن علی،اوصاف امام محمد بن علی الباقر،اوصاف امام الباقر،امام باقر از زبان امام سجاد،اوصاف امام باقر(ع) از زبان امام سجاد(ع)