پاسخ امام کاظم(ع) به عبدالله بن جعفر که ادعای امامت می کرد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

پاسخ امام کاظم(ع) به عبدالله بن جعفر که ادعای امامت می کردمفضل بن عمر گوید : هنگامی که امام جعفر صادق(ع) به شهادت رسید ، یکی از فرزندان آن حضرت به نام عبداللَّه بن جعفر ادّعای امامت کرد . امام کاظم(ع) به غلامش دستور داد تا مقداری هیزم در وسط حیاط جمع کنند ، آنگاه شخصی را فرستاد تا عبداللَّه بن جعفر را به خانه دعوت کند . او آمد ، امام کاظم(ع) نیز به همراه گروهی از بزرگان شیعه امامیّه در خانه حضور به هم رسانیدند . امام کاظم(ع) دستور داد هیزم ها را آتش بزنند ، تا خوب سرخ شوند . آنگاه برخاست و با لباسهایش در وسط آتش قرار گرفت ، و رو کرد به آن گروه و ساعتی با آنان به سخن پرداخت ، سپس برخاست و لباسش را تکان داد و به جایگاه خود برگشت ، رو کرد به برادرش عبداللَّه بن جعفر و فرمود: إن أنت تزعم أنّک الإمام بعد أبیک فاجلس فی ذلک المجلس . اگر تو گمان می کنی که پس از پدرت امام هستی برخیز و در وسط آتش بنشین . مفضل می گوید: در این هنگام ما دیدیم که رنگ عبداللَّه بن جعفر دگرگون شد و برخاست و در حالی که ردای خود را بر زمین می کشید از خانه امام کاظم(ع) بیرون رفت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 636)
پاسخ امام کاظم،عبدالله بن جعفر،ادعای امامت،شخصی که ادعای امامت می کرد،پاسخ امام به شخصی که ادعای امامت می کرد،پاسخ امام کاظم به شخصی که ادعای امامت می کرد،امام کاظم و عبدالله بن جعفر،عبدالله بن جعفر و امام کاظم،پاسخ امام کاظم به عبدالله بن جعفر،جواب امام کاظم،جواب امام کاظم به عبدالله بن جعفر،جواب امام کاظم به شخصی که ادعای امامت می کرد