اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

پدری که قبل از مرگ ، اموالش را از پسرش مخفی کرده بود

پدری که قبل از مرگ ، اموالش را از پسرش مخفی کرده بودامام صادق(ع) فرمودند : شخص یکتاپرستی خدمت امام محمد باقر(ع) آمد و از پدرش (که ناصبی و فاسق بود) به حضرتش شکایت کرد که او به هنگام مرگش همه اموالش را پنهان نموده است . امام محمد باقر(ع) به او فرمودند : آیا دوست داری پدرت را ببینی و از مکان اموالش بپرسی؟ گفت: آری ، من نیازمند و فقیرم . امام محمد باقر(ع) با دست مبارکش نامه ای در ورق سفیدی نوشت و آن را مهر کرد ، آنگاه فرمودند : امشب با این نامه به قبرستان بقیع برو ، وقتی به وسط آن رسیدی صدا می زنی : یا درجان . آن مرد نامه را گرفت و رفت و فرمایش امام محمد باقر(ع) را انجام داد . در این هنگام شخصی آمد و نامه را به او داد ، وقتی خواند گفت : اگر مایلی پدرت را ببینی از جایت حرکت نکن تا او را بیاورم ، زیرا که او در ضجنان(نام کوهی در تهامه است) است . او رفت و دیری نگذشت که به همراه مرد سیاه چهره ای آمد ، در گردن او ریسمان سیاهی بود ، او زبانش را بیرون آورده نَفَس می زد و شلوار سیاهی بر تن داشت . آن شخص رو به من کرد و گفت: این پدر توست ؛ ولی شعله های آتش ، دود دوزخ و جرعه های آب سوزان آن ، قیافه او را دگرگون ساخته است . من از حال پدرم پرسیدم . وی گفت: من دوستدار بنی اُمیه بودم ، تو دوستدار اهل بیت(ع) بودی ، به همین جهت از تو بدم می آمد و تو را از ثروتم محروم نموده و آنها را از تو پنهان کردم ، من امروز پشیمانم ، پس به باغم برو و زیر درخت زیتون را بِکَن و آن مال را (که یکصد و پنجاه هزار است) بردار .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 573)
قبل از مرگ،پدری قبل از مرگ،موالش را از پسرش مخفی کرد،مخفی کردن اموال،مخفی کردن اموال از پسر،مخفی کردن اموال از خانواده،اموال قبل از مرگ،مخفی کردن اموال قبل از مرگ،ارث پدری،ارث از پدر،تکلیف ارث،تکلیف ارث های پدری،ارث بعد از مرگ،ارث بعد از مرگ پدر،اموال چه میشوند