اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

روایت عایشه ، از محبت بین رسول الله(ص) و حضرت فاطمه(س)

روایت عایشه ، از محبت بین رسول الله(ص) و حضرت فاطمه(س)عایشه می گوید : (ما رأیت من الناس أحداً أشبه کلاماً وحدیثاً برسول اللَّه من فاطمه) . (در میان مردم از نظر تکلّم کردن و گفتگو ، کسی را شبیه تر از فاطمه به رسول الله ندیدم) . وقتی فاطمه بر رسول الله وارد می شد ، رسول الله به او خوش آمد می گفت ، دست های او را می بوسید و او را در جای خود می نشانید ، و هنگامی که رسول الله بر فاطمه وارد می شد ، فاطمه از جای بر می خاست و به رسول الله خوش آمد می گفت ، و دست های او را می بوسید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 428)
محبت به حضرت فاطمه،روایت عایشه،حدیث عایشه،روایت از عایشه،حدیث از عایشه،محبت بین رسول الله و فاطمه،محبت بین رسول الله و حضرت فاطمه،محبت بین رسول الله و حضرت زهرا،محبت بین پیامبر و حضرت فاطمه،محبت بین پیامبر و حضرت زهرا،محبت بین پیامبر و حضرت فاطمه زهرا،محبت بین پیغمبر و حضرت فاطمه،محبت بین پیغمبر و حضرت زهرا،محبت بین پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا(س)