سبب قبولی نماز چیست؟ کمال نماز چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

سبب قبولی نماز چیست؟ کمال نماز چیست؟ابو حازم می گوید که : شخصی به امام سجاد(ع) عرض کرد : آیا از نماز آگاهی داری ؟ من ناراحت شدم و خواستم به او هجوم آورم . امام سجاد(ع) فرمودند : ای ابوحازم ، آهسته باش ، دانشمندان بردبار و مهربان هستند . سپس رو کرد به سوال کننده و فرمودند : بله ، آگاهی دارم . او از آنچه باید در نماز بجا آورَد و آنچه را که باید ترک کند و از واجبات و مستحبات نماز سوال کرد ، تا گفتارش به اینجا رسید که پرسید : شروع نماز چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : اللَّه اکبر ، پرسید : حجت و دلیل آشکار آن چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : قرائت (یعنی خواندن سوره) ، عرض کرد : خشوع نماز چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : نگاه کردن به محلّ سجده . گفت : تحریم آن چیست ؟ یعنی با چه چیزی کارهای دیگر بر او ممنوع می شود ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : تکبیره الإحرام ، یعنی گفتن اللَّه اکبر . عرض کرد : تحلیل آن چیست ؟ یعنی با چه چیزی ممنوعیّت از او برطرف می شود ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : سلام که در آخر نماز گفته می شود . سوال کرد : جوهر آن یعنی اصل آن که طبیعت نماز بر آن استوار است چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : تسبیح یعنی سبحان اللَّه گفتن و منزّه دانستن خداوند . عرض کرد : شعار آن یعنی نشان و علامت آن چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : تعقیب ، یعنی دعاها و اذکاری که بعد از نماز خوانده می شود . عرض کرد : کمال آن که نماز با آن کامل می شود چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد (علیهم السلام) . پرسید : ما سبب قبولها؟ قال: ولایتنا والبراءه من أعدائنا . پرسید که : سبب قبولی نماز چیست ؟ امام سجاد(ع) فرمودند : ولایت ما اهلبیت(ع) ، و بیزاری از دشمنان ما باعث قبولی نماز است . وقتی که همه پرسش های او تمام شد و امام سجاد(ع) آنها را پاسخ گفت ، عرض کرد : شما عذری برای کسی باقی نگذاشته اید ، سپس از جا حرکت کرد در حالی که می گفت : خداوند داناتر است که رسالت خود را به عهده چه کسانی قرار دهد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 505)
قبولی نماز،کمال نماز،کمال نماز چیست؟،قبولی نماز چیست؟،سبب قبولی نماز چیست؟،نماز چیست؟،نماز برای چیست؟،راه قبولی نماز،راه قبولی نماز چیست؟،روش قبولی نماز چیست؟،راهکار قبولی نماز چیست؟