کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت امام حسين(ع) برود

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت امام حسين(ع) برود1) زراره می گوید که : محضر امام باقر(ع) عرضه داشتم : چه مى‏فرمائيد درباره كسى كه با خوف و هراس پدر شما را زيارت كند؟ امام باقر(ع) فرمودند: در روزى كه فزع اكبر است ، حقتعالى او را أمان دهد و فرشتگان به وى بشارت داده و به او می گويند: مترس و محزون مباش امروز روزى است كه تو در آن رستگار می شوى.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه410)

................

2) ابن بكير می گوید که : محضر امام صادق(ع) عرضه داشتم: من به شهر ارجان وارد شده و در آنجا نازل شدم ولى قلب و دلم آرزوى زيارت قبر مطهّر پدر بزرگوارتان را داشت ، لذا از شهر به قصد زيارت آن جناب خارج شدم امّا دلم ترسان و لرزان بود و از خوف و ترس سلطان و ساعيان و عمّال وى و مرزبانان تا زمان مراجعت در وحشت و دهشت بودم. امام صادق(ع) فرمودند: اى پسر بكير آيا دوست ندارى كه خداوند تو را از كسانى كه در راه ما ترسان و خائف مى‏باشند محسوب فرمايد؟ آيا می دانى كسى كه به خاطر خوف ما خائف باشد حقتعالى او را در سايه عرش مكان دهد و هم صحبتش امام حسين(ع) در زير عرش می باشد و حق تعالى او را از فزع‏ هاى روز قيامت در امان می دارد ، مردم به فزع و جزع آمده ولى او فزع نمی كند ، پس اگر فزع كند فرشتگان آرامش كرده و بواسطه بشارت دادن قلبش را ساكت و ساكن می ‏نمايند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه411)

................

3) امام صادق(ع) فرمودند: بخاطر خوف و هراس زيارت قبر امام حسين(ع) را ترك مكن زيرا كسى كه زيارت آن حضرت را ترك كند چنان حسرتى ببيند كه تمنّا و آرزو كند قبر آن جناب نزدش باشد، آيا دوست ندارى كه خداوند متعال تو را در زمره كسانى محسوب كند كه رسولش(ص) و حضرات على و فاطمه و ائمه عليهم السّلام برايش دعا مى‏كنند؟ آيا دوست ندارى از كسانى باشى كه گناهان گذشته ‏ات آمرزيده شده و براى گناهان هفتاد سال بعد طلب غفران برايت كنند؟ آيا دوست دارى از كسانى باشى كه از دنيا خارج مى‏شوند در حالى كه در گناهى قابل مواخذه ندارند؟ آيا دوست دارى فرداى قيامت از كسانى باشى كه رسول خدا(ص) با آنها مصافحه می كند؟

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه412)

................

4) محمّد بن مسلم می گوید که : امام باقر(ع) به من فرمودند : آيا به زيارت قبر امام حسين(ع) می روى؟ عرض كردم: بلى ولى با خوف و هراس. امام باقر(ع) فرمودند: هر قدر در زيارتت خوف بيشتر باشد ، ثواب در آن به مقدار خوف و هراس تو می ‏باشد و كسى كه در زيارتش خائف و بيمناك باشد در روزى كه مردم براى حساب پروردگار عالميان به پا می ‏خيزند حقتعالى او را در امان قرار داده و خوف و وحشت او را برطرف می كند و با آمرزش گناهان برگشته و فرشتگان بر او سلام نموده و نبى اكرم(ص) به زيارتش آمده و براى او دعاء می فرمايند و بواسطه نعمت الهى حالش دگرگون شده و فضلى كه هيچ مكروه و بدى با آن همراه نيست شاملش شده و بدنبال آن رضوان خدا نصيبش می گردد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه414)
ترس و هراس،زیارت با ترس و هراس،ثواب ترس،ثواب ترس و هراس،با ترس و هراس به زيارت امام حسين،ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت امام حسين برود،زیارت کردن با ترس،زیارت کردن با ترس و هراس،ترس و وحشت،زیارت با ترس و وحشت
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام