کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب شعر گفتن و گریاندن در مصائب امام حسین(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب شعر گفتن و گریاندن در مصائب امام حسین(ع)1) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه در مرثيه حسين بن على(ع) شعرى خوانده ، و خود گريه كرده ، و ده نفر ديگر را بگرياند ، بهشت بر ايشان واجب می گردد . و كسى كه در مرثيه امام حسين(ع) شعرى خوانده و خود گريه كرده و يك نفر ديگر را بگرياند ، بهشت براى هر دو واجب می شود . و كسى امام حسين(ع) را نزدش ياد كنند و از چشمش به مقدار بال مگس اشك بيايد ، ثواب و اجر او بر خداست و خداوند براى وى به كمتر از بهشت اجر و ثواب نمی دهد.

(كامل الزيارات ، ابن قولویه ، صفحه 340)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه در مصيبت امام حسين(ع) شعرى بخواند ، سپس پنجاه نفر را بگرياند بهشت براى او است . و كسى كه در مرثيه امام حسين(ع) شعرى خوانده و چهل نفر را بگرياند بهشت براى اوست. و كسى كه در مصيبت امام حسين(ع) شعرى خوانده و سى نفر را بگرياند بهشت براى او است. و كسى كه در مرثيه امام حسين(ع) شعرى خوانده و بيست نفر را بگرياند بهشت براى او است. و كسى كه در مصيبت امام حسين(ع) شعرى خوانده و ده نفر را بگرياند بهشت براى او است. و كسى كه در مرثيه امام حسين(ع) شعرى خوانده و يك نفر را بگرياند بهشت براى او است. و كسى كه در مصيبت امام حسين(ع) شعرى خوانده و خودش بگريد بهشت براى او است. و كسى كه در مرثيه امام حسين(ع) شعرى خوانده و خود را به هيئت گريه كن در آورد (تباکی کند) بهشت براى او است.

(كامل الزيارات ، ابن قولویه ، صفحه 342)

..............

3) امام صادق(ع) فرمودند: هر چيزى ثواب و اجرى معين دارد ، مگر ريختن اشک براى ما كه ثوابش را احدى نمی داند.

(كامل الزيارات ، ابن قولویه ، صفحه 346)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه در مصيبت حضرت امام حسين(ع) يك بيت شعر بخواند پس خود گريسته و ده نفر را بگرياند بهشت براى او و آن ده نفر می باشد. و كسى كه در مصيبت حضرت امام حسين(ع) يك بيت شعر بخواند پس خود گريسته و نه نفر را بگرياند بهشت براى او و آن نه نفر می باشد. راوی می گوید که : سپس پيوسته امام صادق(ع)  نفرات را يكى يكى كاهش داده تا آنجا که فرمودند: كسى كه در مصيبت امام حسين(ع) يك بيت شعر خوانده پس خود بگريد (يا تباكى كرده و خود را به صورت گريه كن درآورد) بهشت براى او می باشد.

(كامل الزيارات ، ابن قولویه ، صفحه 347)
شعر،شعر حسینی،شعر امام حسین،شعر گفتن برای امام حسین،ثواب شعر،ثواب شعر گفتن،ثواب گریاندن،ثواب گریاندن برای امام حسین،گریاندن در مصائب امام حسین،شعر در مصائب امام حسین،شعر گفتن در مصائب امام حسین،اشعار در مصائب امام حسین اشعاری در مصائب امام حسین(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام