کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب یک نفس از نفس های امیرالمومنین علی(ع) در لیله المبیت

ثواب یک نفس از نفس های امیرالمومنین علی(ع) در لیله المبیتامام حسن عسکری(ع) فرمودند که رسول الله(ص) فرمودند : معاشر عباد اللَّه علیکم بخدمه من أکرمه اللَّه بالإرتضاء، وحباه بالإصطفاء، وجعله أفضل أهل الارض والسماء بعد محمّد سیّد الأنبیاء علی بن ابی طالب(ع)، وبموالاه أولیائه ومعاداه أعدائه . ای بندگان خدا ، بر شما باد به خدمت کردن به کسی که خدا او را اکرام کرد و گرامی داشت ، به اینکه او را پسندید و از میان خلق خود برگزید و به او رتبه اصطفاء عطا کرد ، و او را بهترین اهل آسمان ها و زمین بعد از محمد(ص) که سرور انبیاء است قرار داد ، و بر شما باد به دوستی کردن با دوستان آن حضرت (علی بن ابی طالب(ع)) و دشمنی کردن با دشمنان او . و حضرت کلام خود را ادامه داد تا اینکه فرمودند : فردای قیامت یکی از شیعیان علی(ع) را می آورند در حالیکه خداوند در کفه گناهان او گناهانی بزرگتر و سنگین تر از کوههای استوار و دریاهای مواج قرار داده است ، مردمی که آن را نظاره می کنند می گویند: این بنده خدا هلاک شد و شکی ندارند که از نابودشدگان است و در عذاب الهی برای همیشه باید گرفتار باشد . آنگاه از پیشگاه پروردگار ندائی رسد: ای بنده خطاکار ، اینها گناهانی است که تو را به هلاکت افکنده است ، آیا در مقابل آن حسنات و خوبی هائی داری که تو را به آنها پاداش دهم و به رحمت خود وارد بهشت کنم؟ آن بنده خدا با سرافکندگی گوید: خدایا نمی دانم . دوباره منادی پروردگار گوید: خداوند تبارک و تعالی می فرماید : در این صحنه پهناور قیامت فریاد بزن و بگو : من فلانی پسر فلانی و اهل فلان شهر هستم ، اسیر گناهان خود که مانند کوه ها و دریاها سنگین است شده ام و کارهای خوبی درمقابل آنها ندارم ، کدام یک از شما در میان این محشر هستید که من به او احسانی یا بخششی کرده باشم ، به پاداش آن اکنون به فریاد من برسد ، زیرا الآن وقت احتیاج من به آن است . آن بنده خدا هم طبق فرمان الهی چنین فریادی در آنجا بزند ، اول کسی که در میان اهل محشر به او جواب دهد امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) است ، که می فرماید: لبّیک لبّیک أیّها الممتحن فی محبّتی ، المظلوم بعداوتی . لبیّک لبیّک ، ای کسی که در محبّت و دوستی من امتحان شدی و به خاطر دشمنی با دشمنان من مورد ظلم و ستم دشمنانم واقع شدی . سپس امیرالمومنین علی(ع) با عدّه زیادی به فریاد او می رسند گرچه عدّه آنها از طلبکاران او کمتر است . آنگاه آن گروهی که همراه امیرالمومنین علی(ع) آمده اند به آن حضرت می گویند: ما برادران ایمانی این شخص هستیم ، او به ما نیکی می کرد و ما را اکرام واحترام می نمود و در معاشرت و برخوردهایش با ما با همه احسان و بخششی که داشت تواضع می کرد ، ما از همه طاعت ها وثواب های خود گذشتیم و آنها را به او بخشیدیم . امیرالمومنین  علی(ع) گوید: پس شما خودتان چگونه و به چه عملی وارد بهشت می شوید؟ آنها عرض می کنند: ما به رحمت بی نهایت الهی که هر کس شما را دوست داشته باشد شامل حال او می گردد . مرتبه دیگر از ناحیه پروردگار ندائی رسد که ای برادر رسول خدا(ص) ، اینها برادران مؤمن او بودند و به او چنین بخششی کردند تو چه احسانی به او می کنی؟ من که بین او و گناهانش حاکم هستم گناهان او را که بین من و او بوده به خاطر دوستی اش با تو بخشیدم ، اما گناهانی که بین او و بندگانم صورت گرفته و ستمی که به آنها کرده و بدهکاریش به آنها باید بررسی شود و محاکمه گردد و تا از آنها خلاص نشود نجات پیدا نمی کند . امیرالمومنین  علی(ع) گوید: خداوندا ، آنچه مرا دستور دهی انجام خواهم داد . خداوند تبارک و تعالی می فرماید: برای آنها که طرف دعوا هستند و با او نزاع دارند ضمانت کن که ستمی که به آنها شده جبران کنی . امیرالمومنین علی(ع) نیز چنین کند و به آنها بفرماید آنچه از ثواب و پاداش در مقابل ستمی که به شما شده از من بخواهید عطا کنم . آنها می گویند: یا أخا رسول اللَّه صلی الله علیه وآله وسلم تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسک لیله بیتوتتک علی فراش محمد(ص) . ای برادر رسول خدا(ص) ، فقط ثواب یک نفس کشیدن تو را در آن شبی که در جایگاه رسول الله(ص) خوابیدی تا جان او را حفظ کنی از تو درخواست می کنیم . امیرالمومنین علی(ع) آن را می پذیرد و ثواب یک نفس کشیدن خود را در آن شب به آنها می بخشد . آن گاه خداوند تبارک و تعالی به آنها می فرماید : اکنون ای بندگان من ، نگاه کنید به آن مقاماتی که نائل شدید از ناحیه علی(ع) در مقابل آن ستمی که به شما شده بود ، و قصرهای بهشتی را به ایشان نشان دهد ، و چون آن ها مراتب و منازل خود را که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی اوصافش را شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده ببینند ، عرض کنند: خداوندا ، آیا از بهشت تو چیزی باقی مانده است؟ و بعد از این بخششی که به ما کردی و قصرها و جایگاههائی که در اختیار ما قراردادی بقیه بندگان مؤمن و انبیاء و صدّیقین و شهداء و صلحاء کجا وارد می شوند؟ و آنها خیال می کنند که بهشت به طور کامل در تصرف آنها درآمده است . سپس ندائی از ناحیه پروردگار به گوش آنها رسد که ای بندگان من ، آنچه مشاهده کردید ثواب یک نفَس از نفَسهای علی(ع) است که شما از او درخواست کردید و او به شما بخشید ، اکنون به برکت آن وارد بهشت شوید و آنها را در تصرف خود درآورید ، آنگاه در آنجا می بینند مقداری که خداوند به ممالک امیرالمومنین علی(ع) افزوده و آن چندین برابر آن است که امیرالمومنین علی(ع) از طرف آن به طلبکاران او بخشیده است و اندازه اش را جز خداوند کسی نمی داند . سپس رسول الله(ص) فرمودند : أ ذلکَ خَیْرٌ نُزُلاً أمْ شَجَرَهُ الزقُّوم (سوره صافات ، آیه62)، آیا این مقام عالی بهتر است یا شجره زقوم که برای مخالفین برادر و جانشینم علی بن ابی طالب(ع) آماده شده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 310)
نفس،نفس مولا،نفس امام،نفس امیرالمومنین،یک نفس،لیله المبیت،نفس ها،نفس های امیرالمومنین،نفس های امیرالمومنین علی،یک نفس از نفس های امیرالمومنین،ثواب یک نفس،امام علی در لیله المبیت،امیرالمومنین در لیله المبیت،امیرالمومنین علی در لیله المبیت
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام