کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین1) امام رضا(ع) فرمودند : كسى كه بر احسان به ما قادر نيست ، پس به دوستان شايسته و صالح ما احسان كند ، كه ثواب احسان به ما برايش نوشته میشود ، و كسى كه بر زيارت ما قادر نيست ، دوستان صالح و شايسته ما را زيارت كند ، كه ثواب زيارت ما برايش نوشته میشود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 959)

..............

2) امام رضا(ع) فرمودند : كسى كه بالاى قبر برادر مؤمنش رفته و دست روى آن گذارده و سوره قدر (انّا انزلناه) را هفت مرتبه بخواند ، از روز فزع اكبر در امان می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 960)

..............

3) عبدالرحمن بن ابى عبد اللَّه میگويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: چگونه دستم را بر قبور مؤمنين بگذارم؟ امام صادق(ع) با دست مباركشان به زمين اشاره كرده ، پس آن را بر زمين نهادند در حالى كه مقابل قبله قرار داشتند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 961)

..............

4) اسحق بن عمّار می گوید که : محضر مبارك امام کاظم(ع) عرضه داشتم که : آيا مؤمن آگاه است از كسى كه قبر او را زيارت میكند؟ امام کاظم(ع) فرمودند: بلى، پيوسته تا مادامى كه زائر بر سر قبرش هست با او مأنوس می باشد و وقتى زائر بلند شده و او سر قبر او بر میگردد ، از برگشتن وى وحشتى در مؤمن ميّت پيدا میشود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 964)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه (انا انزلناه) را هفت مرتبه نزد قبر مؤمنى بخواند ، خداوند متعال فرشته اى را به آنجا فرستاده تا خدا را در همان مكان عبادت كند و براى خواننده و ميّت ثواب عبادت آن فرشته منظور میشود. و وقتى خداوند ميّت را از قبر بيرون آورد ، به واسطه آن فرشته موكّل هول و هراس را از او بر طرف میكند تا داخل بهشتش نمايد. بعد از حمد سوره «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» را هفت بار بخوان ، سپس  «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و «آية الكرسى» هر كدام را سه بار قرائت نما.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 968)
مومنین،صالحین،مومنین و صالحین،قبور مومنین،قبور صالحین،زيارت قبور،فضيلت زيارت قبور،ثواب زيارت قبور،ثواب و فضيلت زيارت قبور،زیارت اهل قبور،ثواب زیارت اهل قبور،زيارت قبور مومنین،زيارت قبور مومنین و صالحین،فضيلت زيارت قبور مومنین،ثواب زيارت قبور مومنین
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام