کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه‏1) بشير دهّان می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: بسا زيارت حجّ از من فوت شده ، پس در روز عرفه به زيارت قبر امام حسين(ع) میروم از نظر شما چه طور است؟ امام صادق(ع) فرمودند: اى بشير ، عمل نيك و پسنديده اى انجام داده اى ، هر مؤمن كه در (غير روز عيد) به زيارت قبر حسین(ع) برود در حالى كه به حقّ آن حضرت عارف و آگاه باشد خداوند متعال ثواب بيست حجّ و بيست عمره قبول شده و اجر بيست بار جنگ با دشمنان خدا در معيّت نبى مرسل يا امام عادل برايش مینويسد ، و كسى كه در (روز عيد) به زيارت قبر مطهّرش برود حق تعالى ثواب صد حج و صد عمره و صد بار جنگ با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل براى او منظور میفرمايد ، و كسى كه در روز عرفه با عرفان به حق آن حضرت به زيارت قبر مطهّرش برود ، خداوند منّان ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار بار جنگ نمودن با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل به او می دهد ،  بشير می گويد: محضر امام صادق(ع) عرض كردم که : چگونه اين اجر و ثواب ها براى من باشد در حالى كه موقف را ترك كرده ام؟ بشير می گويد: پس از ايراد اين كلام ، حضرت نگاهى شبيه شخص غضبناك به من نموده سپس فرمودند: اى بشير، هنگامى كه مؤمن به زيارت قبر امام حسین(ع) در روز عرفه میرود و در فرات غسل كرده و سپس به طرف آن حضرت متوجّه میشود ، خداوند متعال به هر قدمى كه وى برمیدارد ثواب يك حج با تمام مناسك و اعمال آن را برايش منظور میكند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 563)

..............

2) داود رقّى می گوید که : از امام صادق(ع) و از امام کاظم(ع) و از امام رضا(ع) شنیدم که می فرمودند: كسى كه در روز عرفه به زيارت قبر امام حسين(ع) برود خداوند متعال او را مطمئن القلب می گرداند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 564)

..............

3) امام صادق(ع) فرمودند : خداوند تبارك و تعالى عصر روز عرفه ، ابتداء به زوار قبر مطهّر امام حسين(ع) نظر میكند . راوى میگويد: محضر مباركش عرض كردم: قبل از نظر نمودن به اهل موقف (حاجیها)؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى. راوی می گوید عرض كردم: چرا اين طور است؟ امام صادق(ع) فرمودند: زيرا در بين حاجی ها زنازاده وجود داشته ولى در ميان زائرين قبر مطهّر آن حضرت ابدا زنازاده نمی باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 564)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در عرفات روز عرفه را درك نكرد ، ولى آن را كنار قبر مطهّر امام حسين(ع) درك نمايد ، عرفه از او فوت نشده است ، و خداوند متعال ابتداء كسانى را كه در كنار قبر امام حسین(ع) هستند مورد نظر و التفات قرار داده ، بعد به اهل عرفات نظر نموده و با ايشان انس می گيرد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 566)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را در نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه در يك سال زيارت كند ، خداوند متعال ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول به وى داده و هزار حاجت از حوائج دنيا و آخرتش را روا می سازد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 566)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند : زمانى كه روز عرفه فرا برسد ، خداوند متعال به زوّار قبر امام ابى عبد اللَّه الحسين(ع) توجّه نموده ، پس به ايشان می فرمايد: از ابتداء شروع به عمل نمائيد زيرا شما را آمرزيدم ، سپس با اهل عرفات انس می گيرد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 567)

..............

7) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در روز عرفه قبر مطهّر امام حسین(ع) را زيارت كند ، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطّلع باشد ، خداوند ثواب هزار حجّ و هزار عمره و هزار جنگى كه در معيّت نبىّ مرسلى انجام داده را برايش می نويسد ، و كسى كه روز اوّل ماه رجب امام حسین(ع) را زيارت كند خداوند منّان البته او را می آمرزد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 571)

..............

8) امام صادق(ع) فرمودند : هنگامى كه روز عرفه می رسد ، خداوند متعال به زوّار قبر امام حسين(ع) نظر نموده و می فرمايد: برگرديد آنچه از افعال و گناهان گذشته شما است آمرزيدم ، و از روزى كه مراجعت می كنند تا هفتاد روز هيچ گناهى از ايشان ثبت و ضبط نمی شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 568)

..............

9) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را در روز عرفه زيارت كند ، مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 569)

..............

10) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در روز عرفه قبر امام حسین(ع) را زيارت كند ، خداوند متعال ثواب هزار هزار (يك ميليون) حج كه با حضرت قائم(ع) بجاى آورند را براى وى منظور می فرمايد و اجر هزار هزار عمره كه با رسول خدا(ص)‏ انجام گيرد را به وى داده و همچنين ثواب آزاد نمودن هزار هزار عبد را به او اعطاء كرده و اجر كسى كه هزار هزار دو بار اسب را در راه خدا انفاق كرده است را به وى عنايت می فرمايد و حق تعالى از وى به اين عبارت نام می برد: عبدى الصّديق آمن بوعدى و فرشتگان در باره اش چنين تعبير میكنند: فلان صدّيق، زكّاه اللَّه من فوق عرشه ، و در زمين كروب ناميده می شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 571)

..............

11) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه متمكن و توانا نبوده لذا براى رفتن به حج و انجام حجّة الاسلام مهيّا نباشد بايد به زيارت قبر مطهّر امام حسین(ع) برود و روز عرفه را در آنجا باشد ، چنين زيارتى از حجة الاسلامش مجزى است. ناگفته نماند و بايد توجّه داشت من نمیگويم اين زيارت مطلقا از حجّة الاسلام مجزى است بلكه تنها براى شخص غير متمكن و معسر اجزاء می باشد ، امّا كسى كه موسر و متمكن میباشد: وى وقتى حجة الاسلام را بجا آورد اگر اراده نمود كه حج يا عمره مستحبى انجام دهد و شغل دنيائى يا مانعى ديگر او را از آن باز داشت در صورتى كه به زيارت قبر مطهّر امام حسين(ع) در روز عرفه برود البته خداوند با اين زيارت جزاء وى را از اداء حج يا عمره داده بلكه ثواب آن را چندين برابر می نمايد. راوى میگويد: محضر مباركش عرض كردم: ثواب آن معادل چند حج و چند عمره میباشد؟ امام صادق(ع) فرمودند: قابل شمارش و احصاء نيست. راوى عرض كرد: آيا ثواب صد حج و صد عمره را به او می دهند؟ امام صادق(ع) فرمودند: كيست بتواند ثوابش را احصاء نموده باشد. راوى میگويد: عرضه داشتم: آيا ثواب هزار حج و هزار عمره را دارد؟ امام صادق(ع) فرمودند: بيش از اين است، سپس امام صادق(ع) فرمودند: اگر نعمتهاى بارى تعالى را بشماريد نمیتوانيد از عهده احصاء آنها برآئيد ، خداوند متعال واسع بوده و بدون عوض می بخشايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 573)
عرفه‏،روز عرفه‏،زیارت امام حسین در عرفه‏،ثواب زیارت امام حسین در عرفه،ثواب زیارت امام حسین در روز عرفه،زیارت امام حسین در روز عرفه‏،امام حسین،زیارت امام حسین،ثواب زیارت امام حسین،اعمال عرفه،اعمال روز عرفه،عرفات،فضیلت زیارت امام حسین در عرفه،فضیلت زیارت امام حسین در روز عرفه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام