ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا1) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه به اميد ثواب و اجر به زيارت‏ امام حسين(ع) برود ، نه از روى تكبّر و نخوت و نه رياء و سمعه ، گناهانش پاك شده همان طور كه جامه با آب پاك و طاهر مى‏گردد، بنا بر اين هيچ آلودگى و لغزش بر او باقى نمى‏ماند و بهر قدمى كه برداشته ثواب يك حج به او داده و هر گاه گام و قدمش را از روى زمين بلند مى‏كند ثواب يك عمره دارد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه474)

..............

2) هارون بن خارجه  می گوید که : به محضر مبارك امام صادق(ع) عرضه داشتم : فدايت شوم ، ثواب كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند در حالى كه عارف به حق آن حضرت بوده و زيارتش براى خدا و سراى آخرت باشد چيست؟ امام صادق(ع) به او فرمودند: اى هارون ، كسى كه به زيارت امام حسین(ع) رفته در حالى كه به حق حضرتش عارف بوده و زيارتش براى خدا و سراى آخرت باشد به خدا سوگند حق تعالى گناهان گذشته و آينده‏اش را مى‏آمرزد. هارون بن خارجه مى‏گويد: سپس امام صادق(ع) سه مرتبه به من فرمودند: آيا براى تو قسم نخوردم؟ ، آيا براى تو قسم نخوردم؟ ، آيا براى تو قسم نخوردم؟

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه475)

..............

3) عبد اللَّه بن ميمون قداح می گوید که : به محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: كسى كه به زيارت قبر امام حسین(ع) برود در حالى كه عارف به حق امام حسین(ع) بوده و زيارتش بدون تكبر و نخوت باشد ثوابش چيست؟ امام صادق(ع) فرمودند: هزار حج مقبول و هزار عمره پذيرفته شده برايش مى‏نويسند و اگر شخص شقى باشد او را سعيد قلمداد مى‏نمايند و پيوسته در رحمت خداوند عزّ و جلّ غوطه مى‏خورد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه476)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كرده و قصدش خداوند عزّ و جلّ باشد ، جبرئيل(ع) و ميكائيل(ع) و اسرافيل(ع) او را مشايعت نموده تا به منزلش وارد گردد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه476)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كند و نيّتش فقط خدا باشد ، حق تعالى گناهانش را محو نموده و او را از ذنوب بيرون آورده همانند مولودى كه مادرش او را زائيده باشد و فرشتگان او را در سير و سفرش مشايعت مى‏كنند ، يعنى بالاى سرش بال زده و گاهى بالهايشان را بر سرش پهن نموده بدون اينكه حركت دهند و بهمين كيفيّت او را مشايعت نموده تا وى به منزل و اهلش برسد. فرشتگان از پروردگار متعال براى او طلب آمرزش نموده و از اطراف و اكناف‏ آسمان رحمت او را احاطه كرده و فرشتگان او را نداء داده و مى‏گويند: پاكى و پاك است آن كسى كه تو زيارتش نمودى ، و او را در ميان اهل و عيالش حفظ و نگهدارى مى‏كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه478)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه قبر امام حسين(ع) را قربة الى اللَّه و براى خدا زيارت كند ، حقتعالى او را از آتش جهنم آزاد نموده و روز فزع اكبر او را در امان قرار مى‏دهد و حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند نخواسته مگر آنكه بارى تعالى به وى اعطاء مى‏فرمايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه479)

ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
زیارت امام حسین،ثواب زیارت امام حسین،اجر از خدا،اميد اجر از خدا،اميد به خدا،به اميد،به اميد خدا،به اميد خداوند،ثواب زیارت امام حسین به اميد اجر از خدا،فضیلت زیارت امام حسین،خواص زیارت امام حسین،ثواب و فضیلت زیارت امام حسین(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام