کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب زیارت رسول الله(ص)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب زیارت رسول الله(ص)


ثواب و برکات و فضائل زیارت رسول الله(ص)1) رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه به زيارت من آيد روز قيامت من شفيع او هستم.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه11)
..............
2) راوی میگوید : محضر مبارك امام جواد(ع) عرض كردم ، فدايت شوم ثواب و پاداش كسى كه با قصد به زيارت رسول الله(ص) برود چيست؟ امام جواد(ع) فرمودند : بهشت براى او است.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه11)
..............
3) راوی نقل میکند : امام صادق(ع) به من امر فرمودند كه آنچه در توان و قدرت دارى در مسجد رسول خدا (ص) نماز بگذار ، و امام صادق(ع) در ادامه فرمودند : اين طور نيست كه هر وقت اراده كنى در آنجا نماز بگذاری بر آن قادر باشى ، پس فرصت را غنيمت بشمار ، سپس به من فرمودند: آيا نزد قبر رسول الله (ص) مى‏آئى و زيارتش مى‏كنى؟ عرض كردم: بلى ، فرمودند: حقّا اين طور است كه زيارت تو را آن حضرت از نزديك شنيده و اگر هم دور باشى از تو به حضرتش می ‏رسانند.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه14)
..............
4) رسول الله (ص)  فرمودند : هر كسى كه براى اعمال حج به مكّه رفته و سپس من را در مدينه زيارت نكند من نيز در روز قيامت به او جفا خواهم كرد و كسى كه من را زيارت نمايد شفاعت من نصيبش مى‏گردد و كسى كه از شفاعت من بهره‏مند شود بهشت بر او واجب مى‏گردد، سپس فرمود: و كسى كه در يكى از دو حرم (مكّه و مدينه) از دنيا برود او را در موقف حساب نياورده و مهاجر الى الله محسوب شده و روز قيامت با اصحاب بدر محشور مى‏گردد .
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه17)
..............
5) رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه در حال حيات و يا بعد از ممات من را زيارت كند ، روز قيامت در جوار و همسايگى من خواهد بود.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه18)
..............
6) رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه بعد از حيات من را زيارت كند ، گويا من را در حال حياتم زيارت كرده و من در روز قيامت براى وى شاهد و شافع خواهم بود.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه19)
..............
7) رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه به اميد ثواب و اجر در مدينه به زيارت من آيد ، روز قيامت شفيع او خواهم بود.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه20)
..............
8) رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه بعد از حياتم قبر من را زيارت كند ، مانند كسى است كه در زمان حياتم بطرف من هجرت كرده و به زيارتم آمده باشد ، لذا اگر نتوانستيد به زيارتم آئيد ، از همان مكان دور سلام فرستيد كه به من خواهد رسيد.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه22)
..............
9) امام صادق(ع) فرمودند: امام حسین(ع) به رسول الله(ص) عرض کردند: پدرم ، پاداش كسى كه شما را زيارت كند چيست؟ رسول الله(ص) فرمودند: پسرم ، كسى كه در حال حيات و مماتم من را زيارت كند ، بر من است كه روز قيامت به زيارتش رفته و او را از گرفتارى گناهانش برهانم.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه23)
..............
10) امام باقر(ع) فرمودند: زيارت قبر رسول الله(ص) معادل و مساوى حج مقبولى است كه با آن حضرت بجا آورده شود.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه23)
..............
11) راوی مى‏گويد: به محضر امام صادق(ع) عرض کردم : ثواب و پاداش كسى كه قبر رسول الله(ص) را زيارت كند چيست؟ امام صادق(ع) فرمودند:  وى مانند كسى است كه خدا را در عرشش زيارت نموده باشد.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه25)
..............
12) امام صادق(ع) فرمودند: امام حسین(ع) در دامن پيامبر خدا (ص)  بودند ، سپس سر مبارك بالا نموده و عرضه داشتند : اى پدر ، ثواب كسى كه پس از ممات شما را زيارت كند چيست؟ رسول الله(ص) فرمودند:  پسرم ، كسى كه من را پس از ممات زيارت كند ، مستحق بهشت بوده ، و در صورتى كه بعد از ممات پدرت ، او را زيارت نمايد به بهشت داخل مى‏گردد ، و اگر برادرت را پس از ممات زيارت نمايد ، بهشت حق او بوده ، و آن كس كه بعد از شهادتت تو را زيارت كند ، بهشت از آن او مى‏باشد.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه7)
..............
13) امام صادق(ع) فرمودند: امام حسین(ع) به رسول الله(ص) عرض کردند : پاداش كسى كه شما را زيارت كند چيست؟ رسول الله(ص) فرمودند : پسرم، كسى كه من را در حال حيات و بعد از آن زيارت كند ، يا به زيارت تو و برادرت آيد ، بر من لازم است كه در روز قيامت به زيارتش رفته تا او را از عذاب گناهانش برهانم.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه8)
..............
14) رسول الله(ص) به امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: يا على ، كسى كه من را در حال حيات يا پس از آن زيارت كند ، يا به زيارت تو و دو فرزندت در حال حيات و پس از آن آيد ، من ضامنم كه در روز قيامت او را از وحشت‏ها و سختى‏هاى آن روز رهانيده تا جايى كه از نظر درجه و مقام با من باشد.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه9)
..............
15) امام باقر(ع) فرمودند : که رسول الله(ص) فرمودند: كسى كه من يا يكى از فرزندانم را زيارت كند ، روز قيامت به زيارت او آمده و او را از هول و وحشت‏هاى آن روز مى‏رهانم.
(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه10)
زیارت رسول الله،ثواب زیارت رسول الله،زیارت کردن رسول الله،زیارت رسول خدا،ثواب زیارت رسول خدا،زیارت کردن رسول خدا،برکات زیارت،برکات زیارت رسول الله،برکات زیارت رسول خدا،فضائل زیارت،فضائل زیارت رسول الله،فضیلت زیارت رسول خدا(ص)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام