اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

شفا دادن چشم نابینا ، توسط امام جواد(ع)

شفا دادن چشم نابینا ، توسط امام جواد(ع)محمد بن میمون می گوید : همراه امام رضا(ع) در مکه بودم ، قبل از آنکه آن حضرت به خراسان سفر کند ، وقتی خواستم برگردم عرض کردم : می خواهم به مدینه مراجعت کنم ، نامه ای برای ابوجعفر(ع) (امام جواد(ع)) بنویسید با خود ببرم . امام رضا(ع) تبسمی نمودند و نامه را نوشتند و من با خود به مدینه آوردم ، چشمانم در آن هنگام نابینا گشته بود ، موّفقِ خادم ، امام جواد(ع) را در حالی که در گهواره بود آورد و من نامه را به آن حضرت تقدیم کردم . و امام جواد(ع) به موّفقِ خادم دستور داد مهر از نامه گشوده و آن را باز کند ، موفّقِ خادم آن را در پیش روی امام جواد(ع) باز کرد و ایشان آن را ملاحظه نمودند . سپس به من فرمودند : یا محمّد ، ما حال بصرک؟ ای محمّد ، چشمانت چطور است؟ عرض کردم: سلامتی خود را از دست داده و نابینا گشته است همانطور که مشاهده می کنید . امام جواد(ع) دست مبارک خود را بر چشمان نابینای من کشیدند و به برکت آن بینایی دوباره به چشم های من برگشت و شفا یافت ، آنگاه دست و پای نازنین امام جواد(ع) را بوسیدم و از خدمتش مرخص شدم در حالی که همه جا را می دیدم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی التقی الجواد(ع) - صفحه 654)
شفا دادن،شفا دادن چشم،چشم نابینا،شفا دادن چشم نابینا،شفا دادن توسط امام جواد،شفا دادن چشم توسط امام جواد،شفا دادن چشم نابینا توسط امام جواد،امام جواد و شفا دادن،امام جواد و شفا دادن چشم،امام جواد و شفا دادن چشم نابینا