کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن1) امام صادق(ع) فرمودند : تربت قبر امام حسين(ع) شفاء هر دردى می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه837)

..................

2) امام صادق(ع) فرمودند : در تربت قبر امام حسين(ع) شفاء هر دردى بوده و آن دواء اكبر می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه837)

..................

3) امام صادق(ع) فرمودند : تربت قبر امام حسين(ع) در آن شفاء بوده ، اگر چه به قدر سر ميل (ميلى كه با آن سرمه میكشند) باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه837)

..................

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه مرض و بيمارى بر او عارض شده ، اگر قبل از خوردن هر داروئى ، تربت قبر امام حسين(ع) را بخورد ، خداوند منّان او را از آن مرض شفا میدهد ، مگر از مرگ .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه837)

..................

5) امام صادق(ع) فرمودند : اگر مريضى از اهل ايمان كه به حق امام حسین(ع) آگاه و عارف است و به حرمت و ولايت آن جناب آشنا است ، از تربت قبرش به مقدار سر بند انگشت بردارد همان براى او دواء می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه845)

..................

6) راوی می گوید که : امام رضا(ع) از خراسان بقچه اى برايم فرستادند كه در بين آن تربتى بود ، به آورنده بقچه گفتم اين تربت چيست؟ گفت: تربت قبر امام حسين(ع) است ، امام رضا(ع) جامه يا غير آن را وقتى به جايى می فرستند ، حتما همراه آن تربت سيّد الشهداء(ع) را قرار داده و می فرمايند: اين تربت به اذن خدا امان و موجب حفظ مال می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه846)

..................

7) امام صادق(ع) فرمودند : فرزندانتان را با تربت امام حسين(ع) تحنيك كنيد ، (يعنى تربت را به سقف دهانشان بماليد) زيرا تربت موجب امان و حفظ آنها است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه846)

..................

8) ابو السيع می گوید که : شخصى از امام صادق(ع) سؤال كرد و من میشنيدم ، وى پرسيد: آيا از تربت قبر امام حسين(ع) بردارم و با آن طلب بركت كنم؟ امام صادق(ع) فرمودند: هيچ باكى نيست .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه847)

..................

9) امام صادق(ع) فرمودند : تربت حائرى كه امام حسين(ع) در آن هستند ، شفاء از هر دردى بوده و امان است از هر خوف و هراسى .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه849)

..................

10) امام صادق(ع) فرمودند : به طور قطع و حتم در تربت حائرى كه در آن امام حسين(ع) می باشد شفاء است از هر دردى و امان است از هر خوف و هراسى.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه849)

..................

11) امام صادق(ع) فرمودند : خوردن تمام تربت ها حرام است همچون خوردن گوشت خوك ، و كسى كه آن را بخورد و سپس از ناحيه آن بميرد من بر او نماز نمی خوانم ، مگر تربت قبر امام حسين(ع) چه آنكه در آن شفاء از هر دردى است و كسى كه آن را با ميل بخورد نه به عنوان استشفاء البتّه در آن شفاء نمی باشد. (باید با نیت درست و اعتقاد کامل به آن ، از آن استفاده کرد) .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه867)

..................

12) امام صادق(ع) فرمودند : خوردن تمام تربت ها بر بنى آدم حرام است ، مگر تربت قبر امام حسين(ع) ، زيرا كسى كه درد دارد اگر آن را بخورد خداوند متعال او را شفاء می دهد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه868)

..................

13) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه تربت قبر امام حسين(ع) را بفروشد ، گوشت امام حسین(ع) را خرید و فروش کرده است .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه868)

نکته : طبق فرموده بزرگان ، همان رفتار و روشی که در خرید و فروش (قرآن کریم) لحاظ می شود را در مورد (تربت امام حسین(ع)) بایستی در نظر داشت .

مثلا مقدار مبلغ کمی که به عنوان هدیه به سبب مثلا طراحی جلد قرآن و نحوه چاپ و امثالهم گرفته میشود ، در مورد تربت امام حسین(ع) هم ، مقدار مبلغ کمی بابت ساخت مهر تربت امام حسین(ع) یا تسبیح تربت امام حسین(ع) به عنوان هدیه داده یا گرفته می شود .
تربت حسینی،تربت امام حسین،تربت الحسین،شفا در تربت،شفا در تربت امام حسین،شفا در تربت حسینی،تربت قبر امام حسین،تربت کربلا،شفا در تربت در کربلا،خاک کربلا،شفا در خاک کربلا،شفا در خاک قبر امام حسین سلام الله علیه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام