شیعیان در قیامت چگونه اعزاز و اکرام می شوند؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

شیعیان در قیامت چگونه اعزاز و اکرام می شوند؟امام محمد باقر(ع) فرمودند : إن الله سبحانه یبعث شیعتنا یوم القیامه من قبورهم علی ما کان من الذنوب والعیوب ووجوههم کالقمر لیله البدر . خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت از قبرهای ایشان خارج می کند ، و با همه گناهان و عیوبی که دارند چهره های ایشان چون ماه شب چهارده درخشان است . ترس های آنها آرام و زشتی هایشان پوشیده گشته است ، به آنها آرامش و اطمینان بخشیده شده است ، مردمان می ترسند و آنها هیچ گونه ترسی ندارند ، همه غمناک هستند و ایشان هیچ غصه ای ندارند ، وارد صحنه قیامت می شوند با شترانی که بال های طلائی درخشنده دارند ، و بدون هیچگونه زحمتی رام شده اند ، گردن های آنها از یاقوت سرخ و نرم تر از ابریشم است ، و همه این الطاف الهی به خاطر اعزاز و اکرام آنها است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 540)
شیعیان،شیعیان در قیامت،شیعه در قیامت،اعزاز و اکرام،چگونه اکرام می شوند؟،شیعیان در قیامت چگونه اند،شیعیان در قیامت چگونه اکرام می شوند؟،شیعیان در قیامت چگونه اعزاز و اکرام می شوند؟،احوالات شیعیان در قیامت،اکرام شیعیان