شیعیان مصر در عصر امام جواد(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

شیعیان مصر در عصر امام جواد(ع)


آیا امام جواد (ع) در مصر هم پیروانی داشتند؟


در منابع تاریخی آمده است که: «على بن اسباط» ـ یکی از پیروان مصری امام جواد(علیه السلام) ـ در اوایل امامت امام جواد(علیه السلام) در ديدار با آن حضرت، با دقت به قيافه امام نگريست تا آن را به ذهن خود سپرده در بازگشت به مصر، براى پيروان امام در آن منطقه بيان كند و اين، نشان مى دهد كه امام در آنجا نيز پيروان و ارادتمندانى داشته است.
مى گويند: گسترش نفوذ تشيع در آن زمان، در مصر، بر اثر هجرت بسيارى از محدثان كوفه همچون «محمد بن محمد بن اشعث»، «احمد بن سهل»، «حسين بن على مصرى» و «اسماعيل بن موسى الكاظم» به مصر، و فعاليت آنان در آن سرزمين بوده است.(1)،(2)

پی نوشت:
(1). دكتر حسين، جاسم، تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم، ترجمه دكتر سيد محمد تقى آيت اللّهى، چاپ اول، تهران، مؤسسه امير كبير، 1367 ه".ش، ص 79.
(2). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1390ش، چاپ بیست و سوم، ص 560.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
مصر،شیعیان،شیعیان مصر،شیعه در مصر،امام جواد،شیعه امام جواد،شیعیان امام جواد،شیعه امام جواد در مصر،شیعیان امام جواد در مصر،شیعه مصر،شیعه مصری،شیعیان مصر،شیعیان مصری،شیعیان مصر در عصر امام جواد،شیعیان مصر در  زمان امام جواد،شیعیان مصر در عصر امام نهم