اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

سوالات (عبید بن زراره) ، از امام صادق(ع)

سوالات (عبید بن زراره) ، از امام صادق(ع)


عبید بن زراره می گوید که : خدمت امام صادق(ع) شرفیاب شدم و (بقباق) یعنی (ابوعبّاس) نزد آن حضرت بود ، به امام صادق(ع) عرض کردم : شخصی بنی امیّه را دوست دارد آیا او با آنها است ؟ امام صادق(ع) فرمودند : بلی ، عرض کردم : رجل أحبّکم أهو معکم؟ شخصی شما را دوست دارد آیا او با شما است ؟ امام صادق(ع) فرمودند : بلی . عرض کردم : اگر چه زنا کند و اگرچه دزدی کند ؟می گوید : امام جعفر صادق(ع) به (بقباق) نگاه کرد و همینکه غفلتی از او مشاهده کرد ، با اشاره سر به من فرمودند : بلی .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 559)
عبید بن زراره،سوال از امام،سوال از امام صادق،سوال از امام جعفر صادق،سوال از امام ششم،سوال از جعفر بن محمد،سوال از امام جعفر بن محمد،سوال از امام جعفر از محمد الصادق،سوالات از امام صادق(ع)