صحبت کردن امام کاظم(ع) به زبان و لهجه چینی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

صحبت کردن امام کاظم(ع) به زبان و لهجه چینیاسحاق بن عمّار می گوید: محضر باصفای امام کاظم(ع) شرفیاب شده و برابر حضرتش نشستم ، ناگاه شخصی خراسانی اجازه ورود خواست ، وارد شده و با لهجه ای سخن گفت که من تا حال نشنیده بودم ، گویا صدایی شبیه صدای پرندگان داشت . امام کاظم(ع) پاسخ او را با همان زبان و لهجه خودش داد تا این که صحبت آنها تمام شد و او همه مسائلش را پرسید و بیرون رفت . خدمت امام کاظم(ع) عرض کردم : من تاکنون چنین زبان و لهجه ای نشنیده بودم . امام کاظم(ع) فرمودند : این لهجه گروهی از اهل چین است . البتّه ، زبان و لهجه همه مردم چین ، چنین نیست . مثل این که از حرف زدن من به لهجه آنان در شگفت شدی؟ عرض کردم: جای شگفتی بود . امام کاظم(ع) فرمودند : أخبرک بما هو أعجب منه ، إنّ الإمام یعلم منطق الطیر ومنطق کلّ ذی روح خلقه اللَّه تعالی، وما یخفی علی الإمام شی ء . اینک از این شگفت تر به تو می گویم ، به راستی که امام ، زبان پرندگان و هر صاحب روحی را که خدا آفریده می داند ، و چیزی بر امام پوشیده نیست .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 641)
چینی،لهجه چینی،زبان چینی،زبان و لهجه چینی،لهجه و زبان چینی،صحبت کردن امام کاظم،امام کاظم و چین،امام کاظم و زبان چینی،صحبت کردن امام کاظم به زبان چینی،صحبت کردن امام کاظم به لهجه چینی،صحبت کردن امام کاظم به زبان و لهجه چینی،ائمه در چین،اهلبیت در چین،امام در چین